10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล

10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล

Soft skills เป็นทักษะที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ซึ่ง Soft skills นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเราจะสำเร็จในองค์กรๆหนึ่งหรือไม่ เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน และวัฒนธรรมองค์กร ช่วยปรับวิธีคิดให้สามารถจัดบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10 ทักษะ Soft skills ที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัลมีอะไรบ้าง

Soft Skills คืออะไร

soft skills คือ

มารู้จักกับ Soft Skills ทักษะที่องค์กรใหญ่ๆให้ความสำคัญพอๆกับทักษะความรู้ทางวิชาชีพ (Hard Skills) เป็นสิ่งที่ผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า