หลักสูตร Visual Mind Map

หลักสูตร mind map

Visual Mind Map (คิดเป็นเห็นภาพง่ายด้วย Mind Map) หลักสูตร Mind map ที่จะช่วยจัดระบบความคิด คิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม และประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด (Systematic Thinking) เป็นเทคนิควิธีคิดที่สอดคล้องกับทำงานของสมองทั้งสองซีกและพัฒนาต่อยอดจากวิธีจดบันทึกของอัจฉริยะระดับโลก ช่วยเพิ่มการจดจำ จัดระเบียบความยุ่งเหยิงซับซ้อนของข้อมูลในสมองและกางลงบนกระดาษอย่างเป็นระบบ ทำให้มองเห็นภาพรวม จับประเด็นสำคัญ (Ideas Capturing) ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และช่วยให้การสื่อสารเรื่องยาก ๆ เป็นเรื่องง่าย (Communication ) และมีประสิทธิภาพสูง นำเสนอสั้น กระชับ ตรงประเด็น และมองเห็นภาพเดียวกันภายในเวลาอันสั้น ยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork) เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างสนุก สร้างสรรค์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การทำงานของสมอง (How Brain Works)
 • การบริหารสมองทั้งสองซีก (Brain Gym)
 • Mind Map ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เฉพาะ Think Buzan Licensed Instructor
 • การคิดสร้างสรรค์เป็นภาพเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสมองซีกขวา (Visual Thinking)
 • เทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ (Effective Note taking )
 • เทคนิคการจับประเด็นสำคัญ (Keywords Capturing)
 • การคิดเป็นรัศมี เชื่อมโยงประเด็นแบบ Mind Map
 • การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • แก้ไขปรับปรุงจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้วย Backward Thinking เพื่อนำไปสู่ Innovationในองค์กร
 • เทคนิค Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมคิดร่วมสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จกับทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วย (Collaborative Mind Map)
 • ร่วมคิดและสื่อสารแบบเชื่อมโยงกับทีมและกลุ่มงานอื่นๆแบบ Cross Function เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรได้ในอนาคต (Visual Communication)

หลักสูตร Visual Mind Map in Advance

หลักสูตร Mind map ขั้นสูง ออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ เช่น
*Special Design for specific focus*

 • Complex Problem Solving
 • Systematic Thinking
 • Critical Thinking
 • Decision Making
 • Effective Meeting

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Mind map 2562

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่นที่ 2

เสริมสร้างการคิดเป็นระบบให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือการคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่าง Mind Map ดึงศักยภาพการใช้สมองทั้งสองซีก ร่วมสร้างสรรค์ตลอดคลาส

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

ความเห็นจากลูกค้าที่ได้เข้าฝึกอบรม

หากท่านสนใจหลักสูตรอบรม สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ