Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 3

Follow up หลักสูตร fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

บรรยากาศความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 3 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในชีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ

ผู้เรียนเกือบทุกรุ่น อยากพัฒนาการวาดภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น รุ่นนี้ “Speed Mind map” จัดให้เต็มๆเลยครับ เน้นสื่อความหมายเป็นภาพให้ชัดเจนและรวดเร็ว ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

การทำซ้ำๆจะทำให้ผู้เรียนมั่นใจและมีอิสระในการคิดและเปลี่ยนคำเป็นภาพมากขึ้น ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงการเขียน Mind Map ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ศักยภาพสมองให้คิดได้เร็วขึ้น สื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็น ทำงานเป็นทีมร่วมกัน อย่างสนุกสนาน ต่อยอดความคิดจากเพื่อนๆได้ ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณคุณพิม LHMH ที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณคุณลูกคลื่น และน้องแฟ้ม จาก Learning Hub Thailand สำหรับการสนับสนุนและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีคลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณผู้เข้าอบทุกท่านที่สนุกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขอให้ใช้ Mind map อย่างมีความสุขและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีสีสันมากขึ้นนะครับ

ชื่อลูกค้า : LHMH
07/07/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right