Tag: Mindfulness

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาช่วยพี่โจ้และพี่ต๋อย จัดกระบวนเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีสติ เสริมกำลังบุญด้วยการปักถุงผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ช่วยให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากความเร่งรีบของจิตกับกายได้อย่างน่าอัศจรรย์

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular