พละกริท คอนซัลแทนท์ สถาบันฝึกอบรมชั้นนำด้าน หลักสูตร Soft Skill เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เราเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำในด้าน หลักสูตร Soft Skill ทักษะขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริการจัดอบรมภายในองค์กร In-house trainning หลักสูตรอบรมผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาวะผู้นํา leadership เนื้อหาเข้มข้นทั้งบรรยายและ Workshop

What is Soft Skills

Soft Skill คือ

Soft Skill คือ ทักษะที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นทักษะที่ทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นราบรื่นและนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต่างกับ Hard Skill ที่หมายถึงทักษะความรู้ในอาชีพโดยตรงSoft Skill ประกอบด้วย ทักษะหลายด้านที่ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้ผลดี เช่น...

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

ทำไมต้องเลือกเรา

certificate trainer icon

เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม

เรามีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐาน Certificate ในทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมให้ลูกค้า ท่านจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานของวิทยากรและความรู้ที่ได้จากการฝีกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน

expert icon

เราเชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน soft skill

หลักสูตร soft skill ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

follow up icon

หลักสูตรอบรม ทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตรอบรม ทันสมัย เข้มข้น เน้นการปฏิบัติจริง (work shop) มีการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

portfolio icon

มีประสบการณ์และผลงานยาวนาน

เรามีประสบการณ์ การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน

ตัวอย่างหลักสูตรอบรมที่ผ่านมา

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership สุดยอดผู้นำ สู่การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK GROUP วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรพัฒนาผู้นำ...

Read more

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

Read more

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Read more

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2

บรรยาการความสุข สนุกในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 2 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวัน ใช้ศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read more

หลักสูตร Soft Skill ที่น่าสนใจ

บทความน่ารู้

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ