Soft Skills Expertise

Leading from the Soft Side

เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ

เป้าหมายของเรา คือ การช่วยให้ผู้คนมี “พลังชีวิต” สุขและมีสติตื่นรู้จากภายใน เรามีวิธีพัฒนา Soft Skills ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย จริงใจ ทรงพลัง และออกแบบหลักสูตร Soft Skills ที่นำไปใช้ได้จริง

palagrit-president-992x1488M
Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skills นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills)

เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบ พร้อมที่จะปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัย Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร Soft Skills แนะนำ (In-House Training)

หลักสูตร Leadership Skill

เสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่เก่งคน เก่งงาน เป็นผู้นำที่เอาใจใส่จิตใจของลูกน้อง เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา

หลักสูตร Teamwork and Collaboration

สร้างพลังในการทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกความสามัคคี ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร Communication Skill

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและได้ใจคน ปรับทัศนคติการสื่อสารเชิงบวก ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกัน

หลักสูตร Growth Mindset

เรียนรู้ความสำคัญของกรอบความคิด (Mindset) สามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยนำไปใช้พัฒนาทีมงานและองค์กรได้

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย Mind Map ฝึกคิดแบบบูรณาการ คิดอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพรวมทั้งหมด

หลักสูตร Mindfulness at Work

เรียนรู้วิถีแห่งการบ่มเพาะสติสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอีคิวที่ดี

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างผลงานอบรม

Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 , Cigna

หลักสูตร Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 เติมเต็มความสุขทุกการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไร เรามีทางเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในเชิงบวกได้เสมอ ถ้าเรามีสติช้าการตัดสินผู้อื่นลงและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 2

หลักสูตร Smart Work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆอย่างรวดเร็วและข่าวสารที่กำลังถาโถม ณ ขณะนี้

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 1

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอกและข่าวสารที่กำลังถาโถมสังคมไทยเราอยู่ในช่วงเวลานี้ หลายคนต่างรู้ดีว่า คงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการตระหนักรู้ ยอมรับ เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากทัศนคติที่เป็นพลังด้านบวกจากภายในใจ

ผลงานอบรมตามหมวด

 • Communication Skill | Deep Listening | Facilitator | Growth Mindset | Leadership Skill | Mind Map |
 • ผลตอบรับของผู้เข้าอบรมโปรแกรมต่อเนื่อง หลักสูตรผู้นำต้นแบบแห่งอนาคต

  testimonial1

  คุณสันติพงศ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  “ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมคือ รับฟังคนอื่นมากขึ้น การสื่อสารอย่างไรที่จะทำให้ทีมงานเข้าใจ และทำงานร่วมกันได้ กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสำเร็จมันย่อมเกิดจากทีมมากกว่าส่วนบุคคล”
  ดูเพิ่ม
  testimonial2

  คุณวรารักษ์

  ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
  “ได้เรียนรู้เรื่องการฟังที่ดีเป็นอย่างไร ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด ลดอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อการทำงานในองค์กรและทีมงาน ทำให้งานราบรื่นมากขึ้น ประทับใจในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และในกิจกรรมต่างๆที่สื่อออกมาได้ดีมาก”
  ดูเพิ่ม
  testimonial3

  คุณพรพนาวัล

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา
  “คอร์สที่มาอบรมได้อะไรมากกว่าที่เรียนในตำรา เพราะนอกจากเอาไปใช้ในองค์กรได้แล้วยังเอาไปใช้กับครอบครัวเราได้ด้วย รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์เพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่อาจารย์พยายามจะส่งมอบให้กับคนที่เข้าอบรมค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศการอบรมที่เป็น positive เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้รับพลังบวกกลับไป และรู้สึกว่าทำให้เรามีกำลังใจและมีพลังที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกแห่งความเป็นจริงค่ะ“
  ดูเพิ่ม
  testimonial4

  คุณนันทวุฒิ

  ผู้จัดการส่วนออโตเมชั่น
  "การมาอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้และประทับมากที่สุดก็คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งที่อาจารย์ริวได้สอนหลากหลายหัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อล้วนมีประโยชน์ ซึ่งผมเองในฐานะหัวหน้าส่วนก็จะนำไปปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้กับทีมงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด ขอบคุณอาจารย์มากๆ และประทับใจกับทีมงานเป็นพิเศษซึ่งผมไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้ว ขอบคุณความรู้ที่มอบให้จากใจจริงครับ"
  ดูเพิ่ม

  ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ

  customer logo SJI internationaltrue corporationปตทthe mall groupthai unioncpallสภากาชาดไทยmitr pholticonsc assetpanasonicbamrungrad hospital

  ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร Soft Skills สำหรับคนทั่วไป (Public Training)

  Mindfulness After Work

  พักกาย พักใจ ผ่อนคลายความเครียดหลังเลิกงาน ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลังชีวิตด้วย SKT ฝึกฝนสติด้วยแนวทางที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนทำงานยุคใหม่ ล้อมวงสนทนาคลายทุกข์ร่วมกันด้วย Awareness Dialogue

  ดูเพิ่ม
  Mind Map for Systematic Thinking

  หลักสูตรที่จะช่วยจัดระบบความคิด แยกแยะ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นสำคัญอย่างทรงพลัง โดยวิทยากรที่ได้การรับรอง Certified Mind Map Trainer จากต้นตำรับ Tony Buzan ประเทศอังกฤษ พิเศษเรียนหลักสูตรนี้ แถม Virtual Follow up 2 ครั้ง

  ดูเพิ่ม

  สรุป

  ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความจำเป็นของ Soft Skill ในองค์กรต่างๆมีมากขึ้น เนื่องจากทักษะ Soft Skill ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บุคคลที่มีทักษะ Soft Skill จึงเป็นบุคคลที่ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

  นอกจากนี้ ทักษะ Soft Skill ไม่เพียงแค่ช่วยทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงความสำเร็จขององค์กรด้วย ในอดีตที่ผ่านมาทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skill มีความเพียงพอต่อการรับประกันการทำงานและตำแหน่งในองค์กร แต่ในยุคปัจจุบันนี้ การที่บุคคลจะประสบความจะต้องมีบุคลิกที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติกับผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากขององค์กรได้ Soft Skill จึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญ และส่งผลให้บุคคลเกิดการเติบโต เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการทำงาน ความก้าวหน้า และความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพัน มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร

  จากที่กล่าวมาจึงนับว่า Soft Skill คือ ทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในโลกนี้

  ถึงแม้ว่า Soft Skill ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถฝึกฝนได้ การอบรมหลักสูตร Soft Skill แบบเน้น Workshop ดำเนินการสอนโดยวิทยากรมืออาชีพก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นวิธีพัฒนา Soft Skill ได้

  บทความน่ารู้

  Soft Skills คืออะไร?

  Soft Skills คืออะไร ทักษะที่ทำให้คุณโดดเด่นเป็นมืออาชีพปี 2021

  ดูเพิ่ม
  Mindset คืออะไร?

  Mindset สิ่งที่มีภายในตัวทุกคน และมีผลต่อการตัดสินใจทุกด้านในชีวิต Mindset คืออะไร ทำไมจึงส่งผลต่อความก้าวหน้า ทำอย่างไรจะมี Mindset ที่ดีได้

  ดูเพิ่ม
  8 เทคนิคการใช้ Mind Map ให้เกิดประโยชน์

  เทคนิคการใช้ Mind Map ด้านต่างๆ 8 วิธีให้เกิดประโยชน์ พร้อมคลิปวีดิโออธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ Mind Map ในชีวิตประจำวัน

  ดูเพิ่ม
  Add-LinePalagrit logo with text SVG
  บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
  อีเมล thadsamon@palagrit.com
  โทร 082-245-9624
  โทร 061-569-3255
  เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
  เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

  บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
  อ่านเพิ่ม

  หลักสูตร Soft Skill 2021

  หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
  Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
  Top