หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ p1

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
การถ่ายทอดความคิดและข้อมูลลงบนกระดาษทั้งหมด ด้วยรูปแบบการจดบันทึกที่ทรงประสิทธิภาพ “Mind Map” จะช่วยให้เข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองและผู้อื่น มองเห็นภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมด เห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและกันอย่างเป็นระบบ พัฒนาพลังของการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสังเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีความสุข และเสียงหัวเราะ ความสุข สนุก ผ่อนคลาย ทำให้คิดได้อย่างลื่นไหล เรียนรู้ได้ดี คิดคล่อง เข้าใจภาพตรงกัน แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

ริว อชิระวิชญ์ #Ryumindmap #Mindmap #อริวอชิระวิชญ์ #ปลดล็อกชีวิตด้วยวิธีคิดจากกระดาษแผ่นเดียว #Teamwork #Collaboration #EffectiveCommunication #Crossfunctional #Problemsolving #Systematicthinking #Brainstorm #Creativethinking

Scroll Up