อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 p1

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3

หลักสูตร อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นระบบมากที่สุด ช่วยให้ถ่ายทอดและเรียบเรียงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นความสร้างสรรค์ในระดับบุคคลและกลุ่ม สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ ขอขอบคุณคุณลูกคลื่นจาก Learning Hub Thailand ที่ไว้วางใจให้มาถ่ายทอด Mind map ให้กับคุณลูกค้าที่น่ารัก ขอขอบคุณคุณพิมจาก LHMH และคุณแอม และน้องแฟ้ม จาก LHT ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับ ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุข สนุกกับการอบรมหลักสูตร Mind map แล้วพบกันวัน follow up นะครับ

อ.ริว อชิระวิชญ์ #Ryumindmap #Effectivethinking #ปลดล็อคชีวิตด้วยวิธีคิดจากกระดาษแผ่นเดียว #Teamwork #Collaboration #EffectiveCommunication #Crossfunctional #Problemsolving #Brainstorm #Creativethinking #Smartworking

Scroll Up