เกี่ยวกับเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

เกี่ยวกับเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

เราคือสถาบันฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญด้าน Soft Skills ชั้นนำของไทย เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปใช้งานได้จริง ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด

ความหมายของ “พละกริท”

พละ แปลว่า พลัง,กำลัง

กริท (Grit) แปลว่า ความเพียร ความมั่นคง ความแน่วแน่

พละกริท จึงหมายถึง “ความปรารถนาที่จะทำกิจอย่างมีพลังด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์”

พละ 5 (The 5 Mental Power)
  • ศรัทธา : Trust the team ,Trust the process, Trust the nature เราเคารพและไว้เนื้อเชื่อใจในผู้คน กระบวนการ และธรรมชาติ
  • วิริยะ : Passion for Learning “Life-long learner” มีทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ มองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้
  • สติ : Cultivate Mindfulness บ่มเพาะการตื่นรู้ ให้ผู้คนใช้สติในการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สมาธิ : Focus บ่มเพาะพลังของเจตจำนงในการลงมือทำ
  • ปัญญา : Wisdom “Bring out the wisdom in people from within” เราจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัญญาภายในของผู้คนได้เปล่งประกายออกมาจากภายใน

อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (อ.ริว)
Managing Director
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน Soft Skill, มุ่งเน้นและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

บริการของเราเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลายรูปแบบ

In-House training

บริการอบรมภายในองค์กร/ บรรยายในงานสัมมนา

Public training

บริการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Consulting

ช่วยแนะแนวทางและให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถวางทิศทางการพัฒนาบุคคลในองค์กรทั้งแบบระยะสั้น หรือระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

Personal Coaching

บริการโค้ชแบบส่วนตัว เพื่อพัฒนาทักษะรายบุคคล

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

หากคุณกำลังมองหาคอร์สเรียน Soft skills เพื่อพัฒนาองค์กร เรายินดีบริการ

  • ให้คำปรึกษาวางทิศทางการจัดอบรมและพัฒนา soft skills สำหรับทีม
  • ออกแบบนำเสนอหลักสูตร customized ให้เหมาะกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
  • ให้คำแนะนำช่วยออกแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
  • สามารถบรรยายหรือจัดอบรมตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกหรือทางออนไลน์
Contact Form
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form