เกี่ยวกับเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

เราคือสถาบันฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญด้าน Soft Skills ชั้นนำของไทย เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปใช้งานได้จริง ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
Palagrit logo with text SVG

ความหมายของ “พละกริท”

พละ แปลว่า พลัง,กำลัง

กริท (Grit) แปลว่า ความเพียร ความมั่นคง ความแน่วแน่

พละกริท จึงหมายถึง “ความปรารถนาที่จะทำกิจอย่างมีพลังด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์”

Our Core Values
พละ 5 (The 5 Mental Power)

ศรัทธา

Trust the team ,Trust the process, Trust the nature เราเคารพและไว้เนื้อเชื่อใจในผู้คน กระบวนการ และธรรมชาติ

วิริยะ

Passion for Learning “Life-long learner” มีทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ มองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้

สติ

Cultivate Mindfulness บ่มเพาะการตื่นรู้ ให้ผู้คนใช้สติในการทำงานและการใช้ชีวิต

สมาธิ

Focus บ่มเพาะพลังของเจตจำนงในการลงมือทำ

ปัญญา

Wisdom “Bring out the wisdom in people from within”
เราจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัญญาภายในของผู้คนได้เปล่งประกายออกมาจากภายใน
อาจารย์ริว อชิระวิชญ์

ประวัติผู้ก่อตั้ง

อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (อ.ริว)
Managing Director
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน Soft Skill, มุ่งเน้นและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

อ.ริว เป็นผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน Soft Skill ผู้อยู่ในแวดวงวิทยากรมืออาชีพมามากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 1,000 workshop เป็นหนึ่งใน Certified Mind Map Trainer แถวหน้าของประเทศที่ได้รับการรับรอง Think Buzan Licensed Instructor จากต้นตำรับ (Tony Buzan) ประเทศอังกฤษ
ryu mind map training picture 1
ryu mind map training picture 2
อ.ริว รักในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอ จึงปรารถนาที่จะทำให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจให้มากที่สุด เพราะยิ่งเข้าใจได้ง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดีต่อผู้เรียนมากเท่านั้นเพราะ อ.ริว เชื่อมั่นและศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ดีอยู่ในตัวเอง คนทุกคนสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้เพียงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ความรู้สึกภายในใจตัวเอง

SOCIAL SHARE

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2023

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
flagchevron-down