กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม เรื่องราวของการทำความดีเพื่อตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆของเรา เช่น
  • โครงการครูคนแรก โครงการที่ใช้หัวใจของความเป็นพ่อแม่เชื่อมสัมพันธ์กับลูก เปิดโอกาสให้ได้แสดงความรักด้วยวิธีการที่ไม่เคยแสดงออกในชีวิตจริง
  • อยู่กับครูผู้รู้สึกตัว กิจกรรมที่ช่วยฝึกสติ มีความรู้สึกถึง "ตัวของตัวเอง" ให้พบความจริงของปัจจุบัน เป็นต้น

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 16 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 16 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2 วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 การเดินทางเพื่อแบ่งปัน “วิถีแห่งการสร้างความสุขความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว” อยู่เพื่อสัมผัสทุกชีวิตตรงหน้า อยู่เพื่อสัมผัส “ความรู้สึก” ในใจเราเองอยู่เพื่อรับฟังความจริงด้วยหัวใจ

Read more

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 15 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2

ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมีผู้อบรมสั่งสอนโดยธรรมชาติ นั่นคือ ผู้ให้กำเนิด หรือ “พ่อแม่” ผู้เป็นดั่ง “ครูคนแรก” ผู้ให้แสงสว่างแก่ลูก … นั่นจึงเป็นที่มาของเจตนารมณ์ในการจัดคลาสครูคนแรกมาทั้ง 15 รุ่น

Read more

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 14 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ขอขอบคุณแม่อ้อม (ครูคนแรก รุ่น 2) และคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ที่ให้เกียรติและเชื้อเชิญมาจัดกิจกรรม “ครูคนแรก” ที่ รร.เพลินพัฒนา ทำให้ได้พบกับคุณพ่อคุณแม่เหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านผู้น่ารักอบอุ่นและเป็นกันเอง ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ความเป็นพ่อแม่ร่วมกัน

Read more

อยู่กับครู ผู้รู้สึกตัว ตอนที่ 1/2

คุรุ แปลว่า ผู้ทำลายความมืดหรือนำพาออกไปจากความมืด ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของครู "อ.ประมวล ที่จุดเทียนแห่งความรู้สึกตัว ให้แสงส่องทางสว่างไสวในใจของศิษย์

Read more

อยู่กับครู ผู้รู้สึกตัว ตอนที่ 2/2

คุรุ แปลว่า ผู้ทำลายความมืดหรือนำพาออกไปจากความมืด ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของครู "อ.ประมวล ที่จุดเทียนแห่งความรู้สึกตัว ให้แสงส่องทางสว่างไสวในใจของศิษย์

Read more

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 11 (สัญจร) ธนชาตประกันภัย

ครูคนแรก รุ่นที่ 11 (สัญจร) ธนชาตประกันภัย รุ่นที่ 1 การเดินค้นหาความหมายของ “ครูคนแรก” ของความเป็นพ่อแม่ในใจของเราโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

Read more
Page 1 of 2 1 2

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular