รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 3

Follow up หลักสูตร fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บรรยากาศความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 3 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ ผู้เรียนเกือบทุกรุ่น อยากพัฒนาการวาดภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น รุ่นนี้ “Speed Mind map” จัดให้เต็มๆเลยครับ เน้นสื่อความหมายเป็นภาพให้ชัดเจนและรวดเร็ว ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การทำซ้ำๆจะทำให้ผู้เรียนมั่นใจและมีอิสระในการคิดและเปลี่ยนคำเป็นภาพมากขึ้น ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงการเขียน Mind Map ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ศักยภาพสมองให้คิดได้เร็วขึ้น สื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็น ทำงานเป็นทีมร่วมกัน อย่างสนุกสนาน ต่อยอดความคิดจากเพื่อนๆได้ ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณคุณพิม...

Read more

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

Read more

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Read more

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2

บรรยาการความสุข สนุกในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 2 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวัน ใช้ศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read more

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บรรยากาศความสุขในคลาสเรียน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ

Read more

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3

หลักสูตร อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map ขอขอบคุณ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ

Read more

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 2

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นระบบมากที่สุด

Read more

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรม Fundamental Mind Mapอบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก

Read more

อบรม Effective Mind Map for Cross-Functional รุ่นที่ 2 at APC

ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุขกับการอบรม หลักสูตร Mind map ครับ

Read more

Mind Map กับการสืบสวนด้วยกระดาษแผ่นเดียว กองบังคับการปราบปราม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักสืบ โดยกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รู้สึกดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานเพื่อประเทศชาติของกองบังคับการปราบปรามง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุข สนุกกับการเรียน หลักสูตร Mind map ครับ

Read more
Page 1 of 9 1 2 9

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular