อบรม Mind map for Creative Innovation บริษัท Central Restaurants Group (CRG)

Mind map มายแมพสำหรับการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนการร่วมสร้างสรรค์ในความคิดสู่การร่วมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สู่การลงมือทำอย่างได้ผล

Read more