อบรม Leadership Program 2 Managing People – Thai Union Group

ภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรม Leadership Program 2 “Managing People” 2nd Follow up วันที่ 19 กันยายน 2561 Thai Union Group (managing people 19-9-61) วันสุดท้ายของการเรียนรู้ ปิดจบโปรแกรมผู้นำอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้นำยุคใหม่ “Managing People” การเป็นผู้นำที่นำผู้คน ต้องเริ่มต้นที่เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งก่อน ดูแลความรู้สึก บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง มองเห็นผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เข้าใจทีม เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทั้งลักษณะนิสัย ความชอบ รูปแบบวิธีการเรียนรู้และการทำงาน ทำงานกับความหลากหลายและดึงศักยภาพของความเชี่ยวชาญที่ต่างเพื่อทำงานร่วมกันอย่างบรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กร มองเห็นภาพใหญ่ วางแผน มองเห็นความเชื่อมโยงทั้งระบบอย่างเป็นมืออาชีพ สื่อสารที่เข้าถึงหัวใจผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม ขอบคุณผู้นำยุคใหม่ LD-2 Program ทุกท่านที่ตั้งใจจริง เปิดใจเรียนรู้แลกเปลี่ยน และเป็นนักลงมือทำจริงที่ทุ่มเทใส่ใจทีมงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งทั้งงานและดูแลความรู้สึกของทีมในเวลาเดียวกัน ขอชื่นชมจากใจครับ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างงดงามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของโปรแกรม ขอบคุณ Thai Union Group พี่รัตน์ พี่ย้า และทีม HR คุณมะเฟืองสำหรับความไว้วางใจเสมอมาครับ ขอบคุณทีมมืออาชีพ พี่ซุป...

Read more

อบรม Leadership Program “Managing People” Thai Union Group (1st follow up)

Leadership Program ติดตามผลครั้งที่ 1 Thai Union Group (มหาชน) จำกัด รู้สึกชื่นชมกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของผู้นำที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานหลังเข้าอบรม

Read more

อบรม Leadership Program Personal Effectiveness หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้นำยุคใหม่

Leadership Program Personal Effectiveness ออกแบบการเติบโตทางการงานของตัวเอง บรรลุศักยภาพและเข้าใจข้อจำกัดตัวเอง เปลี่ยนแปลง ปรับเป็นเราใน Version ที่ดีที่สุด (Topform)

Read more

หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership Program บ.Thai Union Group

ผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้นำที่สามารถนำหัวใจของคนให้พร้อมออกก้าวไปสู่สิ่งใหม่ เข้าใจตัวเอง มองเห็นตัวเองรอบด้าน ยอมรับและปรับเปลี่ยน

Read more
Page 1 of 2 1 2