Mind Map

เรียนรู้วิธีการดึงศักยภาพสมองมาใช้อย่างเต็มที่ด้วย หลักสูตร Mind Map (มายแมพ. แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, Mind mapping, อบรม mind map 2562) ช่วยพัฒนาสมอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ จัดระบบความคิดและการทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

อบรม Effective Mind Map for Cross-Functional at APC

ขอขอบคุณ บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับขอขอบคุณคุณต่อและพี่ตุ๊กที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวัน

Read more

อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 33

ขอบคุณบริษัท TRUE Corporation จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเสมอมาครับ ขอบคุณชาว TRUE ทุกท่านที่เปิดใจเรียนรู้ สนุกสนาน สร้างสรรค์และกระตือรือร้นกับทุกกิจกรรม เป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดคลาสเช่นเคย

Read more

อบรม Mind Map ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความไว้วางใจครับขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่ Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

Read more

อบรม Effective Mind Map รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่นที่ 2

Effective Mind Map รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหาร เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 16-17 มกราคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก สรุปเนื้อหา ระดมความคิด สรรสร้างไอเดีย แต่ละคนย่อมมีเทคนิควิธีตามความถนัด หนึ่งในวิธีการที่ Powerful คือ การใช้เครื่องมือ Mind Map ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างอย่างชัดเจนจากการจดบันทึกรูปแบบทั่วไป เช่น

Read more

อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 32

บรรยากาศ คอร์สเรียน Mind map ของชาวนักเรียน TRUE รุ่นที่ 32 ที่ True Tower 2 พัฒนาการ ที่ผู้เรียนทุกคนพร้อมใจกัน 100% ที่จะเลือกโจทย์เพื่อเขียน Mind map ให้เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน

Read more

อบรม Mind map จัดระบบความคิด สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 13

Mind map จัดระบบความคิด สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 13 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission)

Read more
Page 2 of 6 1 2 3 6

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular