Mind Map

เรียนรู้วิธีการดึงศักยภาพสมองมาใช้อย่างเต็มที่ด้วย หลักสูตร Mind Map (มายแมพ. แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, Mind mapping, อบรม mind map 2562) ช่วยพัฒนาสมอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ จัดระบบความคิดและการทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 19

หลักสูตรปลดล็อคความคิดด้วย Mind map บริษัท True Corporation ซึ่งผมมาสอนให้ที่นี้เป็นรุ่นที่ 19 แล้ว ออกแบบให้มีทั้งความสนุกและสอดแทรกความรู้อย่างมากมาย แล้วพบกันใหม่รุ่นที่ 20 ครับ

Read more

อบรม Mind map วัดธรรมมงคล

ผมอาจารย์ริวได้มีโอกาสถวายความรู้เรื่อง Mind Map กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล เพื่อให้ผู้นำสามเณรมีเครื่องมือจดจำและบันทึกในการศึกษาพระธรรม

Read more

อบรม Mind map โรงเรียนสืบสวนกองปราบ

โครงการอบรบ Mind map ทีมบูรณาการเครือข่ายนักสืบเฉพาะทาง "โรงเรียนสืบสวนกองปราบ" สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดกรมตำรวจแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

Read more
Page 6 of 6 1 5 6

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular