Category Archives: Mindfulness

วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) ยุคใหม่ที่เรียบง่ายทำได้ในชีวิตประจำวัน ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า สู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาช่วยพี่โจ้และพี่ต๋อย จัดกระบวนเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีสติ เสริมกำลังบุญด้วยการปักถุงผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ช่วยให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากความเร่งรีบของจิตกับกายได้อย่างน่าอัศจรรย์

Scroll Up