Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 , Cigna

Communication with EQ for Supervisor Cigna Gen1 p1

หลักสูตร Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 เติมเต็มความสุขทุกการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไร เรามีทางเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในเชิงบวกได้เสมอ ถ้าเรามีสติช้าการตัดสินผู้อื่นลงและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 2

positive-growth-mindset-at-biotec-gen2-p1

หลักสูตร Smart Work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆอย่างรวดเร็วและข่าวสารที่กำลังถาโถม ณ ขณะนี้

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 1

positive-growth-mindset-at-biotec-gen1

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอกและข่าวสารที่กำลังถาโถมสังคมไทยเราอยู่ในช่วงเวลานี้ หลายคนต่างรู้ดีว่า คงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการตระหนักรู้ ยอมรับ เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากทัศนคติที่เป็นพลังด้านบวกจากภายในใจ

หลักสูตร Smart Work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานด้วยทัศนคติที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความสุข

Mindfulness at Work for Leader HGST

Mindfulness at Work HGST

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness อยู่การใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรในองค์กร

Advanced Mind Map for Systematic Thinking x SWOT x SOAR Analysis -Vesuvius

Advanced Mind Map x SWOT x SOAR Analysis Vesuvius

Workshop การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการตั้งเป้าหมายทรงพลังที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยส่งผลให้ทั้งทีมเห็นภาพเดียวกัน ออกแบบสำหรับกลุ่มผู้นำโดยเฉพาะ (Special Collaborative Strategic Thinking & Facilitation Workshop)

Mind Map for Systematic Thinking -Vesuvius

Mind Map for Systematic Thinking -Vesuvius

เรียนรู้กระบวนคิดการคิดและวางแผนร่วมอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ ข้อจำกัดของเวลา ( Cross-functional Collaborative thinking)

การถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น

เทคนิคการดึงศักยภาพของสมองมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการจัดระบบความคิดได้อย่างยอดเยี่ยม

Communication With EQ – Chubb Insurance Co. (PLC)

Communication With EQ - Chubb Insurance

หลักสูตรออกแบบพิเศษเพื่อพัฒนาการทักษะการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นได้ที่การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความรู้สึกภายในใจตนเอง

ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ผู้เรียนชาว Chubb ทุกคนที่เปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดเผยความรู้สึก และร่วมออกแบบการสื่อสารด้วยความเข้าใจไปด้วยกัน

Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่นที่ 2

Mind Map Siriraj Piyamaharajkarun Hospital gen2

เสริมสร้างการคิดเป็นระบบให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือการคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่าง Mind Map ช่วยให้ทุกเรื่องที่คิด แม้จะเป็นเรื่องหนักๆ เบาขึ้นแต่ประสิทธิภาพการคิดดีเยี่ยม

วันนี้ให้ผู้เรียนแบ่งปันวิสัยทัศน์ “Shared Vision โรงพยาบาลในฝัน” ร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ไปด้วยกัน ขอขอบคุณ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด และขอขอบคุณผู้เรียนที่สนุกกับการเรียนรู้ตลอดคลาสครับ

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2 p1

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 2