New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2 p1

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 2

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group p1

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1 p1

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 1

อบรม Leadership Program 2 Managing People – Thai Union Group

อบรม Leadership Program 2 Managing People Thai Union Group

ภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรม Leadership Program 2 “Managing People” 2nd Follow up วันที่ 19 กันยายน 2561 Thai Union Group ขอขอบคุณผู้นำยุคใหม่ LD-2 Program ทุกท่านที่ตั้งใจจริง เปิดใจเรียนรู้แลกเปลี่ยน และเป็นนักลงมือทำจริงที่ทุ่มเทใส่ใจทีมงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งทั้งงานและดูแลความรู้สึกของทีมในเวลาเดียวกัน ขอชื่นชมจากใจครับ