Mindfulness at Work for Leader HGST

Mindfulness at Work HGST

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness อยู่การใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรในองค์กร

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาช่วยพี่โจ้และพี่ต๋อย จัดกระบวนเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีสติ เสริมกำลังบุญด้วยการปักถุงผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ช่วยให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากความเร่งรีบของจิตกับกายได้อย่างน่าอัศจรรย์