อบรม Facilitator วิทยากรกระบวนการ “องค์กรที่มีชีวิต” จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3

อบรม Facilitator วิทยากรกระบวนการ "องค์กรที่มีชีวิต" จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3

Facilitator, วิทยาการกระบวนการ จิตแห่งฟา เส้นทางของการขัดเกลาตนเองจากภายใน ดำรงอยู่ด้วยใจที่สงบและเท่าเทียม ดำรงอยู่เพื่อสนับสนุนให้คนตรงหน้ามีความสุข

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง ในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อบรม Mind map วัดธรรมมงคล

อบรม Mind map วัดธรรมมงคล

ผมอาจารย์ริวได้มีโอกาสถวายความรู้เรื่อง Mind Map กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล เพื่อให้ผู้นำสามเณรมีเครื่องมือจดจำและบันทึกในการศึกษาพระธรรม

อบรม Mind map โรงเรียนสืบสวนกองปราบ

อบรม Mind map โรงเรียนสืบสวนกองปราบ

โครงการอบรบ Mind map ทีมบูรณาการเครือข่ายนักสืบเฉพาะทาง “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ” สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดกรมตำรวจแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 18

อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 18

ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบริษัท True Corporation ที่ไว้วางใจให้ผมไปสอน Mind map (มายแมพ) อย่างต่อเนื่องซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 18 แล้วครับ

อบรม Mind map น้องๆโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

อบรม Mind map น้องๆโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

กิจกรรม Mind map ให้น้องๆสามารถจัดระบบความคิดอย่างง่ายๆ ได้ความรู้และสนุกสนาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรการเรียนรู้ Mind Map อย่างเข้มข้น 2 วันที่ดอนฟ้ารีสอร์ท

Mind Map Workshop ดอนฟ้ารีสอร์ท

หลักสูตรการเรียนรู้ Mind Map อย่างเข้มข้น 2 วันในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สงบ ผ่อนคลาย ที่ดอนฟ้ารีสอร์ต