หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group p1

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1 p1

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 3

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 3 p1

บรรยากาศความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 3 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ p1

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT p1

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2 p1

บรรยาการความสุข สนุกในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 2 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวัน ใช้ศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1 p1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บรรยากาศความสุขในคลาสเรียน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 p1

หลักสูตร อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map ขอขอบคุณ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 2

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 2 p1

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นระบบมากที่สุด

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1

อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1 p1

หลักสูตรอบรม Fundamental Mind Mapอบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก