Mindfulness

Ep.7 Mindful Loving and Compassion 20210724

การฝึกสติและส่งมอบจิตที่ปรารถนาดี

ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ด้วยความรักความเมตตา

กระบวนกรนำการฝึก : อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (อ.ริว)

*เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

สนับสนุนโดย สสส.

หรือถ้าหากท่านประสงค์สนับสนุนโครงการ We Oneness เพื่อการจัดกิจกรรมและสื่อเพื่อการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสนับสนุนได้ทาง บัญชีมูลนิธิสหธรรมิกชน เลขที่บัญชี 046-3-21577-4 ธ.กสิกรไทย

——————————

We Oneness x 3 1/2 Awareness Station I สถานีแห่งสติและความรู้สึกตัว ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสติ 7 วันแห่งปัจจุบันขณะ ที่คัดสรรและออกแบบอย่างประณีต เพื่อเราทุกคน

โปรแกรมทั้ง 7 วันมีดังนี้

::: Ep.1 Mindful Breathing (1) :::

การฝึกสติด้วยวิธีง่ายๆ และผ่อนคลาย

ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจในอิริยาบทนั่ง

::: Ep.2 Mindful Breathing (2) :::

การฝึกสติด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจ

อย่างผ่อนคลาย ในอิริยาบทนอน

::: Ep.3 Mindful Relaxing :::

การฝึกสติด้วยการให้โอกาสตนเอง

ได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

อย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะ

::: Ep.4 Mindful Standing :::

การฝึกสติด้วยการดำรงอยู่อย่างสงบและมั่นคง ในอิริยาบทยืน

::: Ep. 5 Mindful Walking :::

การฝึกสติด้วยการก้าวย่างทีละก้าว

อย่างผ่อนคลาย ในอิริยาบทเดิน

::: Ep. 6 Mindful Mantra Chanting :::

การฝึกสติด้วยการรับรู้ปัจุบันในแต่ละขณะ

ด้วยการเปล่งเสียงสวดมนตรา ด้วยความรู้สึกตัว

::: Ep.7 Mindful Loving & Compassion :::

การฝึกสติและส่งมอบจิตที่ปรารถนาดี

ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ด้วยความรักความเมตตา

——————————

คำแนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้

1. จัดสถานที่ให้พร้อมกับการอยู่ด้วยกันตลอด 1.30 ชั่วโมง

2. ขอความร่วมมือคนในบ้านไม่ให้รบกวน

3. ผ่อนคลาย ใจเบาสบาย

4. เชิญชวนเปิดกล้องเพื่อส่งความรู้สึกถึงกัน

——————————

ร่วมการพูดคุยและดำเนินกิจกรรม

1. สุรางคณา สุนทรพนาเวช (ตา)

2. อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (เอ็กซ์)

——————————

โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน : We Oneness โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน สนับสนุนโดย สสส.

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form