Mindfulness

Mindfulness before sleep

ร่วมฝึกสติแบบเรียบง่ายทุกคืน 21.00-21.30

เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ”

ร่วมกันฝึกสติ แบบเรียบง่ายด้วยกัน
เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด
ของร่างกาย และจิตใจก่อนนอน

( พบกันทุกคืน เวลา 21.00 – 21.30 น.)
@Clubhouse : Awareness Station Club
⛩ 3½ Awareness Station | สถานีแห่งสติและความรู้สึกตัว
เข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ Join : https://www.clubhouse.com/club/awareness-station

นำกระบวนการโดย
อ.ริว อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ด้าน Soft Skills บนวิถีของการบ่มเพาะสติ Mindfulness ที่ปฏิบัติได้จริงกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

https://web.facebook.com/ryumindmap
https://www.clubhouse.com/@ryu.view

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form