หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group p1

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership สุดยอดผู้นำ สู่การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK GROUP วันที่ 26 มิถุนายน 2562

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (Tailor Made Workshop) ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ #พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยทักษะของผู้นำแห่งอนาคต #SoftSkills #Leadingfromthesoftside #Collaboration #Teamwork

Scroll Up