หลักสูตร Soft Skill

หลักสูตร Soft Skills (In-House Training)

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตร Soft Skills ได้รับความสนใจมากขึ้น จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุค Digital Disruption ทำให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำๆ ปริมาณมากและต้องการความรวดเร็ว

ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ที่อยู่ในตลาดแรงงานต่างต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (Reskill) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดงาน และในวันนี้ทักษะที่สำคัญคือ “Soft Skills” ซึ่งเเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ human touch และเป็นสิ่งที่ AI หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่ได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การใช้ความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นต้น

ดังนั้นเรา พละกริท คอนซัลแทนท์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม Soft Skills ปี 2023 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้

หลักสูตร Soft Skills 2023 มีอะไรบ้าง

Why Palagrit

ทำไมถึงเลือกใช้บริการเราจัดอบรมคอร์ส soft skill

 1. Strong knowledge and experience

  วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Soft skills อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ soft skills ให้กับองค์กร บริษัท รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการต่างๆกว่า 5000 ชั่วโมง

 2. Individual & Customized

  เราทำความเข้าใจต่อโจทย์ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คำนึงถึงความแตกต่างและวัฒนธรรมขององค์กร ออกแบบหลักสูตรอบรมและพัฒนา soft skills ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรนั้นหรือลูกค้าแต่ละราย

 3. Consulting

  เราให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล และยั่งยืน เป็นรูปธรรม

 4. Focus on workshop

  เน้น workshop เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วม Work shop ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์หลากหลายสาขา แต่เมื่อเข้ามาร่วมกันแล้วทุกคนจะได้ความรู้และลงมือทำในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นๆ ทำให้ได้เสนอไอเดีย แชร์สิ่งต่างๆร่วมกัน นอกเหนือจากความรู้ใน Work shop แล้วยังได้ไอเดียจากผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ ทำให้เห็นภาพในมุมที่กว้างขึ้น

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ

หากคุณกำลังมองหาคอร์ส Soft skills เพื่อพัฒนาองค์กร เรายินดีบริการ

 • ให้คำปรึกษาวางทิศทางการจัดอบรมและพัฒนา soft skills สำหรับทีม
 • ออกแบบนำเสนอหลักสูตร soft skills แบบ customized ให้เหมาะกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำช่วยออกแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
 • สามารถบรรยายหรือจัดอบรมตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกหรือทางออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปพูดคุยอธิบายในรายละเอียดค่ะ

Request Course
กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form