หลักสูตร Soft Skills (In-House Training)

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตร Soft Skills ได้รับความสนใจมากขึ้น จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุค Digital Disruption ทำให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำๆ ปริมาณมากและต้องการความรวดเร็ว

ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ที่อยู่ในตลาดแรงงานต่างต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (Reskill) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดงาน และในวันนี้ทักษะที่สำคัญคือ “Soft Skills” ซึ่งเเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ human touch และเป็นสิ่งที่ AI หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่ได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การใช้ความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นต้น

ดังนั้นเรา พละกริท คอนซัลแทนท์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม Soft Skills ปี 2023 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้

หลักสูตร Soft Skills 2023 มีอะไรบ้าง

หลักสูตร Leadership Skill

พัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่ครองหัวใจคน ให้ทีมร่วมแรงร่วมใจไปสู่เป้าหมายองค์กร ด้วยหลักสูตร Leadership Skill ที่ออกแบบมาสำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง สะท้อน การถาม การชื่นชม และใช้หัวใจในการนำคน
เรียนรู้การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ผู้คนอยากทำตาม เป็นแบบอย่าง
เรียนรู้การเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำ (Build the next leader)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Leadership Skill
หลักสูตร Teamwork

หลักสูตร Teamwork

สร้างความรักความผูกพันในทีม ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
สามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะการทำงานเป็นทีม
สามารถสร้างผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีม ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานในทิศทางเดียวกัน
เข้าใจเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
สามารถบริหารทีมงาน และลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

หลักสูตร Communication Skill

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสารที่เหมาะกับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพการสื่อสารและการร่วมมืออย่างยั่งยืน
ตระหนักรู้ถึงอุปสรรคและสาเหตุของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ปรับทัศนคติด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
สามารถใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย ทำให้เกิดความไว้ใจ นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ลดความขัดแย้ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Communication Skill
หลักสูตร Growth Mindset

หลักสูตร Growth Mindset

เพราะการสร้างกรอบความคิดเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร Growth Mindset เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงจูงใจจากภายใน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กรให้ก้าวหน้า
เข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางกรอบความคิดแบบเติบโตของตนเอง เรียนรู้วิธีที่จะก้าวข้ามจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
สามารถปรับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
สามารถเรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง ทีมงาน และองค์กร นำไปประยุกต์ในการทำงานได้
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

เรียนรู้การใช้ Mind Map ให้มีประสิทธิภาพ จากวิทยากรมายแมพระดับแนวหน้าของไทย ออกแบบหลักสูตรได้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ประสบการณ์สอนมากกว่า10 ปี
สามารถจัดระเบียบความคิดแบบองค์รวม สรุปเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน กระชับ เห็นภาพรวมทั้งหมด
ปรับทัศนคติด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะการคิดด้วย Mind Map นำไปใช้กับการวางแผนการทำงาน องค์กร โครงการต่างๆ
แก้ไขจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Mind Map
หลักสูตร Mindfulness

หลักสูตร Mindfulness at Work

วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่ายเพื่อให้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง
เป็นหลักสูตรที่ช่วยฝึกสติ จัดการความเครียด (Stress Management) และควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
การดูแลความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตรที่จะช่วยหาต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาของหน่วยงานที่ซับซ้อน ยาวนาน และยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ทีมคือผู้ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น
เรียนรู้วิธีการจัดการรากหรือต้นตอปัญหาอย่างทะลุทะลวง Breakthrough Complex Problem Solving
เรียนรู้ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach
ดูข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Complex Problem Solving

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการหลักสูตรอบรม

customer logo SJI internationallogo การไฟฟ้านครหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีIBMbangkok airwayสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปตทkrungthai bankสสสUSAIDtrue corporationticonthe mall groupthai unionsinghasc assetpanasonicosotspananotecmitr pholKSLcpallcpfcimb bankbetagrobamrungrad hospitalAjinomotofordeastern sugar

SOCIAL SHARE

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2023

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
chevron-downcheckmark-circle