ในยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการ บริษัท และองค์กรในไทยต้องการจากผู้สมัครงาน คือ ความพร้อมที่เรียนรู้ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันคนทำงานยุคดิจิทัลยังจำเป็นต้อง “Soft Skill” หรือทักษะด้านการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยียังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนมนุษย์ จึงกลายเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการ

นอกจากทักษะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่องค์กรยุคดิจิทัลต้องการคือ “Mindset” (แนวความคิด) หรือมุมมองใหม่ๆ ที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลข้างจะเห็นอย่างชัดเจนว่า การทำงานแบบเดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรยุคใหม่อีกต่อไป ฉะนั้น คนวัยทำงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา ทั้งการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill) และ ทักษะการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ (Soft Skill)

ดังนั้น เรา พละกริท คอนซัลแทนท์ จึงได้พัฒนาคอร์ส Soft Skill เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ ดังต่อไปนี้ (effective soft skill training courses)

คอร์ส Soft Skill สำหรับการทำงานในอนาคต มีอะไรบ้าง

หลักสูตร Leadership Skill

เสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่เก่งคน เก่งงาน เป็นผู้นำที่เอาใจใส่จิตใจของลูกน้อง เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา

หลักสูตร Teamwork and Collaboration

สร้างพลังในการทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกความสามัคคี ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Customized Course

บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ เนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร Communication Skill

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและได้ใจคน ปรับทัศนคติการสื่อสารเชิงบวก ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกัน

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตรที่จะช่วยหาต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาของหน่วยงานที่ซับซ้อน ยาวนาน และยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ทีมคือผู้ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น

หลักสูตร Growth Mindset

เรียนรู้ความสำคัญของกรอบความคิด (Mindset) สามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยนำไปใช้พัฒนาทีมงานและองค์กรได้

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย Mind Map ฝึกคิดแบบบูรณาการ คิดอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพรวมทั้งหมด

หลักสูตร Mindfulness at Work

เรียนรู้วิถีแห่งการบ่มเพาะสติสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอีคิวที่ดี

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการจัดอบรมคอร์ส Soft Skill (Our Clients - soft skill training courses)

customer logo SJI internationallogo การไฟฟ้านครหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีIBMbangkok airwayสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปตทkrungthai bankสสสUSAIDtrue corporationticonthe mall groupthai unionsinghasc assetpanasonicosotspananotecmitr pholKSLcpallcpfcimb bankbetagrobamrungrad hospitalAjinomotofordeastern sugar

SOCIAL SHARE

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
Top