หลักสูตร Soft Skill

หลักสูตร Soft Skills (In-House Training)

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตร Soft Skills ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption ทําให้เทคโนโลยี AI กําลังแทนที่งานของมนุษย์ ส่งผลให้ต้อง Reskill เพื่อความต้องการของตลาด โดย Soft Skills เป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร การทํางานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

Soft Skills จึงเป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์ เป็นจุดแข็งที่เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถเรียนรู้และแทนที่ได้ หาก Hard Skills เปรียบเสมือนใบเบิกทาง แต่ Soft Skills จะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จ

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้วย Soft Skills จึงได้รับความสนใจ เพราะเป็นทักษะที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้ ช่วยให้มนุษย์มีข้อได้เปรียบและอยู่รอดได้ในตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นจุดแข็งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จให้มากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้

พละกริท คอนซัลแทนท์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรม Soft Skills ปี 2024 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้

หลักสูตร Soft Skills 2024 มีอะไรบ้าง

Why Palagrit

ทำไมถึงเลือกใช้บริการเราจัดอบรมคอร์ส soft skill

 1. Strong knowledge and experience

  วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Soft skills อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ soft skills ให้กับองค์กร บริษัท รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการต่างๆกว่า 5000 ชั่วโมง

 2. Individual & Customized

  เราทำความเข้าใจต่อโจทย์ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คำนึงถึงความแตกต่างและวัฒนธรรมขององค์กร ออกแบบหลักสูตรอบรมและพัฒนา soft skills ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรนั้นๆหรือลูกค้าแต่ละราย

 3. Consulting

  เราให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล ยั่งยืน เป็นรูปธรรม

 4. Focus on workshop

  เน้น workshop เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วม Work shop ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์หลากหลายสาขา แต่เมื่อเข้ามาร่วมกันแล้วทุกคนจะได้ความรู้และลงมือทำในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นๆ ทำให้ได้เสนอไอเดีย แชร์สิ่งต่างๆร่วมกัน นอกเหนือจากความรู้ใน Work shop แล้วยังได้ไอเดียจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ทำให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้น

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ

หากคุณกำลังมองหาคอร์ส Soft skills เพื่อพัฒนาองค์กร เรายินดีบริการ

 • ให้คำปรึกษาวางทิศทางการจัดอบรมและพัฒนา soft skills สำหรับทีม
 • ออกแบบนำเสนอหลักสูตร soft skills แบบ customized ให้เหมาะกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำช่วยออกแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
 • สามารถบรรยายหรือจัดอบรมตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกหรือทางออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปพูดคุยอธิบายในรายละเอียดค่ะ

Request Course
กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทางช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form