หลักสูตร Communication Skill

หลักสูตร Communication Skill

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย หลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสาร ที่เหมาะกับทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในและระหว่างแผนก (Cross-functional) ช่วยให้เกิดการเข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social Awareness) และเกิดการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) ได้ยินเสียงความต้องการเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) และนำไปสู่การสื่อสารความต้องการที่จริงแท้ (Need) และร้องขออย่างจริงใจ (Art of Request)

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน (Oneness) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อในการทำงานมากว่าหน้าที่ที่ตัวเองมี (Collaboration)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝน

  • การฟังกันอย่างลึกซึ้ง( Deep Listening)
  • เข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social-Awareness)
  • สื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)
  • การร้องขอและสร้างการมีส่วนร่วม( Art of Request and Collaboration)
  • ผู้นำสี่ทิศ (4 Styles Leadership)
  • การสร้างพื้นที่ของความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน (Creating Trust & Being Oneness)

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Communication Skill

Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 , Cigna

Cigna Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 17 มีนาคม 2563บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)หลักสูตร…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

Communication With EQ, Chubb Insurance Co. (PLC)

Communication With EQ เติมเต็มความสุข ทุกการสื่อสาร ด้วยความเข้าใจ19 พฤศจิกายน 2562 Chubb Insurance Co….

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019

Advance Communication and Feedback with EQ, Thai Union Group

Advance Communication and Feedback with EQThai Union Group17-18 กรกฎาคม…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018