หลักสูตร Communication Skill

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสาร ที่เหมาะกับทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในแผนกและระหว่างแผนก (Cross-functional)

ช่วยให้เกิดการเข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social Awareness) และเกิดการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) ได้ยินเสียงความต้องการเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) และนำไปสู่การสื่อสารความต้องการที่จริงแท้ (Need) และร้องขออย่างจริงใจ (Art of Request)

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน (Oneness) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อในการทำงานมากว่าหน้าที่ที่ตัวเองมี (Collaboration)

  • การฟังกันอย่างลึกซึ้ง( Deep Listening)
  • เข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social-Awareness)
  • สื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)
  • การร้องขอและสร้างการมีส่วนร่วม( Art of Request and Collaboration)
  • ผู้นำสี่ทิศ (4 Styles Leadership)
  • การสร้างพื้นที่ของความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน (Creating Trust & Being Oneness)

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Communication Skill

The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

หลักสูตร The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

หลักสูตร The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

Communication With EQ -Hitachi Sunway (Virtual Class)

เติมเต็มความสุข ทุกการสื่อสารด้วย”ความเข้าใจ” (Virtual Classroom) Hitachi Sunway Information Systems (Thailand) Ltd., หลักสูตรที่ถ่ายทอดหัวใจของการสื่อสาร จบลงด้วยความประทับใจและความอบอุ่นจากมิตรภาพของผู้เรียน หลักสูตรนี้ช่วยทำให้ทุกการสื่อสารเป็นไปด้วยความเข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายได้ เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เราทำงานด้วยได้ถ้าหากเรารู้วิธีสื่อสารด้วยความฉลาดทางอารมณ์ วิทยากร…

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Communication Skill

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form