หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving เป็นหลักสูตรที่จะจัดการปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Finding the Root Cause) ด้วยรูปแบบ Group Coaching ที่จะช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้อย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น

รูปแบบหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการฝึกฝนสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies)
แก้ไขปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Breakthrough Complex Problem Solving)
พัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงขององค์กร (High Performance Team)
และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach ***

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และลงมือทำ

การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้ Corporate competency อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Team)
การพัฒนาสมรรถนะผู้นำอย่างก้าวกระโดด (Leadership Competencies)
เกิดการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง (Self-Awareness)
จัดการรากหรือต้นตอปัญหาอย่างทะลุทะลวง Breakthrough Complex Problem Solving
เกิดการเรียนรู้และลงมือทำจริง (Action Learning)

SOCIAL SHARE

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
chevron-down