หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving เป็นหลักสูตรที่จะจัดการปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Finding the Root Cause) ด้วยรูปแบบ Group Coaching ที่จะช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้อย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น

แนวทางการเรียนรู้

 • กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการฝึกฝนสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies)
 • แก้ไขปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Breakthrough Complex Problem Solving)
 • พัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงขององค์กร (High Performance Team)
 • และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และลงมือทำ

 • การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
 • ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ
 • การประยุกต์ใช้ Corporate competency อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Team)
 • การพัฒนาสมรรถนะผู้นำอย่างก้าวกระโดด (Leadership Competencies)
 • เกิดการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง (Self-Awareness)
 • จัดการรากหรือต้นตอปัญหาอย่างทะลุทะลวง Breakthrough Complex Problem Solving
 • เกิดการเรียนรู้และลงมือทำจริง (Action Learning)

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Complex Problem Solving

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form