หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

หลักสูตรที่จะช่วยจัดระบบความคิด คิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม และประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด (Systematic Thinking)

เป็นเทคนิควิธีคิดที่สอดคล้องกับทำงานของสมองทั้งสองซีกและพัฒนาต่อยอดจากวิธีจดบันทึกของอัจฉริยะระดับโลก ช่วยเพิ่มการจดจำ จัดระเบียบความยุ่งเหยิงซับซ้อนของข้อมูลในสมองและกางลงบนกระดาษอย่างเป็นระบบ

ทำให้มองเห็นภาพรวม จับประเด็นสำคัญ (Ideas Capturing) ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และช่วยให้การสื่อสารเรื่องยาก ๆ เป็นเรื่องง่าย (Communication ) และมีประสิทธิภาพสูง

นำเสนอสั้น กระชับ ตรงประเด็น และมองเห็นภาพเดียวกันภายในเวลาอันสั้น ยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork) เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างสนุก สร้างสรรค์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

Mind Map for systematic thinking


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การทำงานของสมอง (How Brain Works)
 • การบริหารสมองทั้งสองซีก (Brain Gym)
 • Mind Map ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เฉพาะ Think Buzan Licensed Instructor
 • การคิดสร้างสรรค์เป็นภาพเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสมองซีกขวา (Visual Thinking)
 • เทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ (Effective Note taking )
 • เทคนิคการจับประเด็นสำคัญ (Keywords Capturing)
 • การคิดเป็นรัศมี เชื่อมโยงประเด็นแบบ Mind Map
 • การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • แก้ไขปรับปรุงจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้วย Backward Thinking เพื่อนำไปสู่ Innovationในองค์กร
 • เทคนิค Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมคิดร่วมสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จกับทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วย (Collaborative Mind Map)
 • ร่วมคิดและสื่อสารแบบเชื่อมโยงกับทีมและกลุ่มงานอื่นๆแบบ Cross Function เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรได้ในอนาคต (Visual Communication)

หลักสูตร Advanced Mind Map


หลักสูตร Mind map ขั้นสูง ออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ เช่น

 • Complex Problem Solving
 • Systematic Thinking
 • Critical Thinking
 • Decision Making
 • Effective Meeting

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Mind Map

Mind Map for Systematic Thinking -Vesuvius

เรียนรู้กระบวนคิดการคิดและวางแผนร่วมอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ ข้อจำกัดของเวลา ( Cross-functional Collaborative thinking)

การถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น

เทคนิคการดึงศักยภาพของสมองมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการจัดระบบความคิดได้อย่างยอดเยี่ยม


Advanced Mind Map for Systematic Thinking x SWOT x SOAR Analysis -Vesuvius

Workshop การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการตั้งเป้าหมายทรงพลังที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยส่งผลให้ทั้งทีมเห็นภาพเดียวกัน ออกแบบสำหรับกลุ่มผู้นำโดยเฉพาะ (Special Collaborative Strategic Thinking & Facilitation Workshop)


Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รุ่นที่ 2

เสริมสร้างการคิดเป็นระบบให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือการคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่าง Mind Map ช่วยให้ทุกเรื่องที่คิด แม้จะเป็นเรื่องหนักๆ เบาขึ้นแต่ประสิทธิภาพการคิดดีเยี่ยม

วันนี้ให้ผู้เรียนแบ่งปันวิสัยทัศน์ “Shared Vision โรงพยาบาลในฝัน” ร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ไปด้วยกัน ขอขอบคุณ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด และขอขอบคุณผู้เรียนที่สนุกกับการเรียนรู้ตลอดคลาสครับ