หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

Tony Buzan and Ryu Archirawish 1

หลักสูตร Mind map เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดเทคนิคการคิดที่สอดคล้องกับการทำงานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ จึงเป็นการใช้ศักยภาพของสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยเพิ่มสมรรถนะในการคิด เชื่อมโยงความคิดใหม่ๆให้กว้างขวางขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

Mind Map (มายแมพ) หรือแผนผังความคิด เป็นเครื่องมือในการช่วยคิดและจดบันทึก ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพแบบเป็นรัศมี ได้รับการคิดค้นโดย โทนี บูซาน (Tony Buzan) ถือเป็นเครื่องมือการคิด ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก

Mind Map สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตด้านต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น

 • ด้านความคิดสร้างสรรค์ : ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ของสมองทั้ง 2 ซีก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • ด้านการจัดระเบียบความคิด : ทำให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆชัดเจน ทำให้สรุปใจความสำคัญของเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น
 • ด้านกลยุทธ์และการวางแผน : ใช้ในการวางแผน ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว การทำงาน การวางแผนองค์กร การทำโครงการต่างๆ
 • ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ : ช่วยในการวิเคราะห์โดยการแยกองค์ประกอบ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
 • ด้านการระดมความคิด (brainstorming) : สามารถระดมความคิดแบบกลุ่มโดยสอดคล้องกับการทำงานของสมองอย่างเป็นอิสระ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Mind Map

 • สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นของสมองทั้ง 2 ซีก ให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถจัดระเบียบความคิดแบบองค์รวม สรุปเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน กระชับ เห็นภาพรวมทั้งหมด
 • สามารถสร้างรูปแบบการจดบันทึกด้วย Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการจดบันทึก
 • สามารถใช้ Mind Map ในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบขาดและรอบด้าน
 • สามารถพัฒนาทักษะการคิดด้วย Mind Map นำไปใช้กับการวางแผนการทำงาน องค์กร โครงการต่างๆ
 • สามารถแก้ไขจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้วย Backward Thinking นำไปสู่ Innovation ในองค์กร
 • เรียนรู้เทคนิค Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลังจากอบรมหลักสูตรมายแมพแล้ว สามารถใช้มายแมพเป็นแนวทางทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Collaborative Mind Map
 • สามารถใช้มายแมพ (Mind Map) ทำงานแบบสื่อสารและเชื่อมโยงทีมกับกลุ่มงานอื่นๆแบบ Cross Function เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ที่ต้องการใช้ Mind Map มาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map
 • ผู้ที่ต้องการนำมายแมพ (Mind Map) มาใช้ในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรและชีวิตประจำวัน
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยมายแมพ
 • ผู้ที่ต้องการใช้สมองทั้งสองซีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวอย่างผลงานอบรม

Collaborative Communication with EQ บริษัท Maxim Integrated Products จำกัด

Customized ServicesCollaborative Communication with EQ สร้างความเข้าใจ เพิ่มความร่วมมือด้วยวิธีการสื่อสารแบบผู้นําที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ( Co-create – Communication Program)❤️ Tailor-Made โปรแกรมออกแบบและสร้างสรรค์พิเศษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้นำและทีมงานยุคใหม่ตามบริษัทเฉพาะขององค์กร ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจาก…

Applied Mind Map for Systematic Thinking สำหรับผู้นำ บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand)

Applied​ MindMap for Systematic​ Thinking​ for Management​ Level ( Leadership Development​ Program)❤️ Tailor-Made โปรแกรมออกแบบและสร้างสรรค์พิเศษในโปรแกรมการพัฒนาผู้นำเฉพาะขององค์กร สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร…

เทคนิคการใช้ MindMap®️ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

( Virtual Class ) What Happened to My Mind บอกความนัยผ่าน MindMap ได้รับเกียรติเชิญบรรยายเทคนิคการใช้ MindMap จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกในโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์…

เทคนิค Upskill การทำงานด้วย Mind Map สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

( Virtual ) เทคนิค Upskill การทำงานด้วย MindMap ได้รับเกียรติเชิญบรรยายเพื่อแบ่งปันเทคนิคการใช้ MindMapเพื่อ Upskillในการทำงาน สำหรับกลุ่มเป้าหมายSupplier/ Non supplier/และบริษัทพันธมิตรที่สนใจ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบมจ.ซีพี ออลล์กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสนับสนุนโดยศูนย์ศักยภาพปัญญธารา…

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form