หลักสูตร Mind Map

หลักสูตร Mind Map for Systematic thinking

หลักสูตรที่จะช่วยจัดระบบความคิด คิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม และประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด (Systematic Thinking)

เป็นเทคนิควิธีคิดที่สอดคล้องกับทำงานของสมองทั้งสองซีกและพัฒนาต่อยอดจากวิธีจดบันทึกของอัจฉริยะระดับโลก ช่วยเพิ่มการจดจำ จัดระเบียบความยุ่งเหยิงซับซ้อนของข้อมูลในสมองและกางลงบนกระดาษอย่างเป็นระบบ

ทำให้มองเห็นภาพรวม จับประเด็นสำคัญ (Ideas Capturing) ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และช่วยให้การสื่อสารเรื่องยาก ๆ เป็นเรื่องง่าย (Communication ) และมีประสิทธิภาพสูง

นำเสนอสั้น กระชับ ตรงประเด็น และมองเห็นภาพเดียวกันภายในเวลาอันสั้น ยังช่วยให้การทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork) เกิดบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างสนุก สร้างสรรค์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

Mind Map for systematic thinking

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การทำงานของสมอง (How Brain Works)
 • การบริหารสมองทั้งสองซีก (Brain Gym)
 • Mind Map ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เฉพาะ Think Buzan Licensed Instructor
 • การคิดสร้างสรรค์เป็นภาพเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสมองซีกขวา (Visual Thinking)
 • เทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ (Effective Note taking )
 • เทคนิคการจับประเด็นสำคัญ (Keywords Capturing)
 • การคิดเป็นรัศมี เชื่อมโยงประเด็นแบบ Mind Map
 • การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • แก้ไขปรับปรุงจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้วย Backward Thinking เพื่อนำไปสู่ Innovationในองค์กร
 • เทคนิค Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมคิดร่วมสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จกับทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วย (Collaborative Mind Map)
 • ร่วมคิดและสื่อสารแบบเชื่อมโยงกับทีมและกลุ่มงานอื่นๆแบบ Cross Function เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรได้ในอนาคต (Visual Communication)
Advanced Mind Map workshop

หลักสูตร Advanced Mind Map

หลักสูตร Mind map ขั้นสูง ออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ เช่น

 • Complex Problem Solving
 • Systematic Thinking
 • Critical Thinking
 • Decision Making
 • Effective Meeting

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Mind Map

Advance Mind Map® for Systematic Thinking x SWOT Analysis x SOAR Analysis (Setting Aspirational Goal) for Leader & Head Team

Advance Mind Map®for Systematic Thinking x SWOT Analysis x SOAR Analysis (Setting Aspirational Goal) for Leader & Head…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020

Mind Map® for Systematic Thinking บริษัท VESUVIUS (Thailand) Co.,Ltd

Mind Map® for Systematic Thinking บริษัท VESUVIUS (Thailand) Co.,Ltd16 กุมภาพันธ์ 2563หลักสูตร…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020

MindMap for Systematic Thinking รุ่นที่ 2
รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์

MindMap for Systematic Thinking รุ่นที่ 2 รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์17 กรกฎาคม…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map สามารถติดต่อตามลิงค์ข้างล่างได้ค่ะ

บทความอื่นๆ