หลักสูตร Mindfulness at Work

การเจริญสติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข (หลักสูตร Mindfulness at Work)

หลักสูตรที่ช่วยการฝึกสติ (Mindfulness) การจัดการความเครียด (Stress Management) และ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

มีพลังของการจดจ่อกับงาน (Focus) และสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

มีบรรยากาศการทำงานที่หล่อเลี้ยง กลมเกลียวและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Harmony)

สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) พัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ (Engagement) กันของคนและองค์กร (Cultivating Appreciative Culture)

ส่งเสริมและบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการรับฟังและชื่นชมกันและกัน

temp Mindfulness in daily life

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ฝึกฝน

  • การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)
  • ค้นพบวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปอย่างเกื้อกูล ทั้งในการประสานงานระหว่างบุคคล และการประชุมในกลุ่ม (Harmony & Safe Space)
  • ความละเอียดอ่อนในการสัมพันธ์กับผู้คน (Emphatic and Gentle Interaction)
  • ยอมรับ ให้เกียรติ และเปิดใจเรียนรู้จากจุดแข็งของเพื่อนและผู้ร่วมงานในอนาคต (Trust and Respect other’s wisdom)
  • วิถีของการสนทนาแบบ Dialogue (Deep Listening)
  • วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่ายและทำได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตทำงาน เพื่อให้ผู้คนที่ทำงานในวิถีแห่งโลกยุคใหม่ได้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง
temp Mindfulness workshop

ตัวอย่างผลงานอบรม

temp Mindfulness at Work HGST featured image

Mindfulness at Work for Leader (Inspirational Workshop)

สติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข สำหรับผู้นำ
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness กับการใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ขอบคุณผู้บริหารมืออาชีพและทีม HR ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจในตัวผมและทีมงาน

ขอบคุณ ผู้นำทุกท่านที่เข้าร่วม Workshop นี้อย่างตั้งใจ เปิดใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันด้วยความจริงใจ

ขอให้มีสติและเบิกบานในทำงานในทุกๆวันนะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Mindfulness at Work

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form