คน gen x

เจาะลึก Gen X เคล็ดลับทำงานกับคน Gen X ยังไงให้เวิร์ค

Gen X คือใคร?

Gen X หรือ Generation X คือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ.1965-1980 หรืออายุ 41-56 ปี

สำหรับคน Gen X มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ยับปี้” (Yuppie) ซึ่งย่อมาจาก Young Urban Professionals หมายถึงพวกที่เกิดมาในยุคมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของคอมพิวเตอร์เดสก์ท๊อป, วีดีโอเกม, เกมกด, โทรศัพท์มือถือ, อินเตอร์เน็ต, จักรยาน BMX, Skateboard ฯลฯ

Reference: Wikipedia

สำหรับคนในยุคนี้เป็นยุคที่มีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากยุคเบบี้บูมเมอร์เริ่มมีประชากรมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาตามมาคือทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงมีนโยบายการควบคุมประชากร เช่นในประเทศจีนมีการรณรงค์ให้คนมีลูกได้เพียง 1 คนเท่านั้น

Gen X ได้รับอิทธิพลและแนวความคิดจากคนยุคเบบี้บูมเมอร์ทั้งในเรื่องความจงรักภักดีต่อองค์กรและมุ่งมั่นในการทำงาน แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ


ลักษณะนิสัยของคนยุค Gen X

มีความคิดเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง

คนเจนนี้มักจะมีความคิดเป็นอิสระ ไม่ค่อยยึดถือกรอบประเพณีแบบดั้งเดิม หลายคนมีแนวโน้มต่อต้านสังคม ไม่ยึดถือเรื่องศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก สามารถยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

ให้คุณค่ากับการสร้างความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัว (work life balance)

ทำงานตามหน้าที่ ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเทเหมือนคนยุคเบบี้บูมเมอร์ ทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง มีลักษณะพึ่งพาตัวเองมากกว่าจะพึ่งพาผู้อื่น

คนเจนนี้มักจะมีแบบแผนเรื่องเวลาและจัดสรรแบ่งเวลาสำหรับการทำงาน ครอบครัว และงานอดิเรกที่ชอบ

ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดี

แม้ว่าคน Gen X จะไม่ใช่สายเทคโนโลยีอย่างคนรุ่น Gen Y และ Gen X แต่ Gen X ก็อยู่ในระดับแนวหน้าการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอนาล็อกเป็นดิจิทัล

โดยได้เห็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เดสก์ท๊อป โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดีย วีดิโอเกมและอินเตอร์เน็ต,  Gen X สามารถปรับตัวได้สูงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ว

เปิดกว้างในการพูดคุยและรับข้อติชม

Gen X ยินดีในการพูดคุย มีการตอบสนองต่อคำติชมและวิจารณ์ได้ดีโดย และเปิดกว้างในการรับฟังผู้อื่น

มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เนื่องจากเติบโตมาในวัยเด็กยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเตอร์เน็ตในช่วงต้นๆ, Gen X จึงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร จึงได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills)

ด้วยเหตุนี้ Gen X จึงทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและทำงานเป็นทีม


แนวทางทำงานร่วมกันคน Gen X

ให้อิสระในการทำงานโดยไม่ไปก้าวก่ายควบคุม

Gen X ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบพึ่งพาใคร แต่ก็มีความคิดที่เปิดกว้างที่จะรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนเอง

ให้ความสำคัญกับเวลา

Gen X ให้ความสำคัญมากกับการใช้เวลา เมื่อมีการประชุมควรบริหารเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนด

Gen X ชอบความตรงไปตรงมา สื่อสารด้วยข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

พึงระลึกว่า Gen X ต้องการ work life balance

ไม่ควรสั่งงานนอกเวลางานเพราะคนกลุ่มนี้ต้องการความสมดุลในเรื่องงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว จึงต้องให้ความสำคัญกับเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของ Gen X

หากมีงานที่ต้องทำล่วงเวลา ควรเสนอผลตอบแทนในสำหรับงานล่วงเวลาและมีข้อกำหนดในเรื่องเวลาทำงานให้ชัดเจน

อย่าบริหารงานแบบจู้จี้จุกจิก คอยจับผิดและตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอน

Gen X คือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการอิสระในการทำงาน จึงไม่ชอบวิธีบริหารงานแบบจู้จี้จุกจิก คอยจับผิดทุกขั้นตอนจะทำให้อึดอัดใจ เกิดความรู้สึกว่าถูกลดอิสระในการทำงานลง ทำให้พวกเขาไม่มีความสุข จนอยากลาออกได้เลย

แนวทางที่ควรทำคือ ไม่ควรเข้าไปควบคุมหรือจัดการรายละเอียดต่างๆในการทำงาน ปล่อยให้เขาจัดการด้วยตัวเอง ให้ปล่อยวางเลิกสนใจในรายละเอียดจุดที่เล็กๆเกินไป

การที่เป็นผู้บริหารที่ดีสำหรับ Gen x นั้นคือมอบหมายให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และให้คำแนะนำเมื่อเขาต้องการคำปรึกษา มากกว่าเข้าไปชี้นิ้วสั่งทุกอย่าง ให้เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าเป็นผู้ควบคุมสั่งการ และบอกเป้าหมายว่าต้องการจะได้อะไร มากกว่าที่จะบอกว่าทำอย่างไร


ตัวอย่างบุคคล Gen X ที่มีชื่อเสียง


Reference

  • wikipedia
  • www.onthisday.com
  • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  • การแบ่งคนเป็น Generations มาจากไหน? ทำไมต้องนิยามจากช่วงอายุ? thematter.co
  • วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 ฉบับที่ 2

บทความอื่นๆ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
crosschevron-downchevron-leftchevron-right