คน gen y

เจาะลึก Gen Y เคล็ดลับทำงานกับคน Gen Y ยังไงให้เวิร์ค

Gen Y คือใคร?

Gen Y หรือ Generation Y คือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1981-1996 หรืออายุ 25-40 ปี

บางครั้งเรียกคน Gen Y ว่า เช่น Millennial หรือ WHY Generation เนื่องจากจุดเด่นที่ชอบตั้งคำถามและต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง

Gen Y เป็นคนที่เกิดในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำให้พ่อแม่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตและทุ่มเทดูและเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดี

คนยุคนี้มักถูกตามใจตั้งแต่ยังเล็กและได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีโอกาสการศึกษาที่ดี มีนิสัยชอบแสดงออก มีอิสระทางความคิด

กล้าซักถามทุกเรื่องที่ตนเองสนใจ มักตั้งคำถามและต้องการเหตุผลทุกเรื่องจึงเรียก ไม่หวั่นคำวิจารณ์ เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับอยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข มีความเป็นสากลโดยคิดว่าการชื่นชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องปกติ

ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแรงงาน และหลายๆคนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ถือเป็นกำลังสำคัญของทุกองค์กรในเวลานี้และอีกไม่นานคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมาก

นอกจากนี้บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งโดยเฉพาะในต่างประเทศ หรือบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมากยังก่อตั้งด้วยคนรุ่น Gen Y ที่มีอายุในช่วง 25-35 ปีเป็นหลัก

Gen Y จึงเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจและมีโอกาสจะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอายุมากเหมือนคนในรุ่นก่อนๆ เพราะอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว


ลักษณะนิสัยของคนยุค Gen Y

เก่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี

Gen Y คือคนที่เติบโตมาภายใต้อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Natives)

เช่น สมาร์ทโฟน โน็ตบุค แทบเล็ต และแกดเจ็ตอื่นๆ เคยชินกับการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram

จึงเก่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี ชอบงานด้านไอที การติดต่อสื่อสาร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน

มีอิสระทางความคิด คิดนอกกรอบ กล้าซักถาม ไม่หวั่นคำวิจารณ์

Gen Y ต้องการอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าท้าทายกฏเกณฑ์และกล้าแสดงออก มากกว่าคนรุ่นก่อน

มีความทะเยอทะยาน ต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

Gen Y มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มองหาความท้าท้าย มีความทะเยอทะยานและมักใฝ่หาโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำตามที่ตนเองปราถนา

แต่ในอีกด้านนึง Gen Y มักถูกมองว่ามีความอดทนน้อย ไม่ต้องการทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเป็นเวลานานๆ พร้อมที่จะมองหาโอกาสความก้าวหน้าถ้าหากเปลี่ยนงานได้ จึงมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ำ

ชอบการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

Gen Y ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำส่งผลต่อตนเองและหน่วยงานอย่างไร ชอบทำงานเป็นทีมซึ่งต่างจากกลุ่มคน Gen X ที่ชอบทำงานแบบวันแมนโชว์มากกว่า

เพราะคน Gen X ถูกฝึกมาแบบนั้นต่างจากคน Gen Y ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม ระดมความเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อแม่นัก หวังจะทำงานได้เงินเดือนสูงๆแต่ไม่อยากไต่เต้าจากการทำงานข้างล่างขึ้นไป

Gen Y มีภาพลักษณ์เป็นตัวขับเคลื่อน

Gen Yคาดหวังในการทำงานสูง ต้องการคำชม การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (Work life balance) มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ

กลุ่ม Gen Y ต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work life balance)  มักจัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน

หลังเลิกงานอาจไปทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นฟิตเนส พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน

นอกจานี้ยังเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่

ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน

Gen Y ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน เช่น สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทำงานได้ หรือทำงานจากที่บ้านหรือที่อื่นๆ และเชื่อว่าการวัดประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงที่ใช้ทำงาน แต่อยู่ที่ผลงานที่ได้มากกว่า

ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกฝังความเคยชินกับการทำงานหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว


การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับคน Gen Y

สนับสนุนให้ทำงานเป็นทีม

Gen Y ชอบการทำงานเป็นทีม เพราะชอบที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนมากกว่าการทำงานแบบเดี่ยวๆ

ผู้บริหารจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ Gen Y มีส่วนร่วมในการแสดงออก สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

จัดเงื่อนไขการทำงานให้ยืดหยุ่น ประเมินความสำเร็จที่ผลงานมากกว่าอายุงาน

Gen Y ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ชอบที่จะถูกบังคับ การมีกฏระเบียบที่เข้มงวดมากเกินไปจะส่งผลต่อความอยากทำงานของคน Gen Y ด้วย

จึงควรกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของงาน พร้อมกับมีระบบการวัดผลสำเร็จได้เร็ว เชื่อมโยงกับผลตอบแทนได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ให้อิสระทางความคิดในการทำงานโดยไม่ยึดติดกับแบบแผนขั้นตอนการทำงานมากนัก จะทำให้พวกเขาทำผลงานออกมาได้ดีและมีความสุขในการทำงาน

มีข้อมูลชัดเจนในหน้าที่และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจาก Gen Y ต้องการทำงานที่ชื่นชอบและตรงตามความหวังที่วางไว้ในอนาคต หากเริ่มงานแล้วหน้าที่ไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก จะเริ่มรู้สึกว่าไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางที่อยากไปและไม่อยากทำงานต่อไป

ดังนั้นองค์กรจึงควรกำหนดความชัดเจนในหน้าที่ และมอบหมายงานให้ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่ต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เห็นความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ

เปิดโอกาสให้ทำงานที่ท้าทาย

เนื่องจาก Gen Y มองหาความท้าท้าย ต้องการพื้นที่ที่จะแสดงฝีมือเพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเอง การไว้ใจมอบภารกิจใหม่ๆให้รับผิดชอบเสมือนเป็นคำชมอย่างหนึ่ง

จึงควรให้พวกเขาทำงานในส่วนที่มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีอิสระในการคิดและลงมือปฏิบัติจริง เปิดโกาสให้แสดงออกภายใต้กรอบกติกาขององค์กร


ตัวอย่างบุคคล Gen Y ที่มีชื่อเสียง


Reference:

  • wikipedia
  • www.onthisday.com
  • Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace, AMA Publications, New York.
  • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  • การแบ่งคนเป็น Generations มาจากไหน? ทำไมต้องนิยามจากช่วงอายุ? thematter.co
  • วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 ฉบับที่ 2
  • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  • จุฬาลงกรณ์ปริทรรศปีที่ 31 ฉบับที่ 121

บทความอื่นๆ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
crosschevron-downchevron-leftchevron-right