คน gen y

เจาะลึก Gen Y เคล็ดลับทำงานกับคน Gen Y ยังไงให้เวิร์ค

Gen Y คือใคร?

Gen Y หรือ Generation Y คือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1981-1996 หรืออายุ 25-40 ปี

บางครั้งเรียกคน Gen Y ว่า เช่น Millennial หรือ WHY Generation เนื่องจากจุดเด่นที่ชอบตั้งคำถามและต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง

Gen Y เป็นคนที่เกิดในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำให้พ่อแม่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตและทุ่มเทดูและเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดี

คนยุคนี้มักถูกตามใจตั้งแต่ยังเล็กและได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีโอกาสการศึกษาที่ดี มีนิสัยชอบแสดงออก มีอิสระทางความคิด

กล้าซักถามทุกเรื่องที่ตนเองสนใจ มักตั้งคำถามและต้องการเหตุผลทุกเรื่องจึงเรียก ไม่หวั่นคำวิจารณ์ เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับอยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข มีความเป็นสากลโดยคิดว่าการชื่นชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องปกติ

ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแรงงาน และหลายๆคนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ถือเป็นกำลังสำคัญของทุกองค์กรในเวลานี้และอีกไม่นานคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมาก

นอกจากนี้บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งโดยเฉพาะในต่างประเทศ หรือบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมากยังก่อตั้งด้วยคนรุ่น Gen Y ที่มีอายุในช่วง 25-35 ปีเป็นหลัก

Gen Y จึงเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจและมีโอกาสจะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอายุมากเหมือนคนในรุ่นก่อนๆ เพราะอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว


ลักษณะนิสัยของคนยุค Gen Y

เก่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี

Gen Y คือคนที่เติบโตมาภายใต้อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Natives)

เช่น สมาร์ทโฟน โน็ตบุค แทบเล็ต และแกดเจ็ตอื่นๆ เคยชินกับการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram

จึงเก่งเรื่องการใช้เทคโนโลยี ชอบงานด้านไอที การติดต่อสื่อสาร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน

มีอิสระทางความคิด คิดนอกกรอบ กล้าซักถาม ไม่หวั่นคำวิจารณ์

Gen Y ต้องการอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าท้าทายกฏเกณฑ์และกล้าแสดงออก มากกว่าคนรุ่นก่อน

มีความทะเยอทะยาน ต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

Gen Y มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มองหาความท้าท้าย มีความทะเยอทะยานและมักใฝ่หาโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำตามที่ตนเองปราถนา

แต่ในอีกด้านนึง Gen Y มักถูกมองว่ามีความอดทนน้อย ไม่ต้องการทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมเป็นเวลานานๆ พร้อมที่จะมองหาโอกาสความก้าวหน้าถ้าหากเปลี่ยนงานได้ จึงมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ำ

ชอบการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

Gen Y ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำส่งผลต่อตนเองและหน่วยงานอย่างไร ชอบทำงานเป็นทีมซึ่งต่างจากกลุ่มคน Gen X ที่ชอบทำงานแบบวันแมนโชว์มากกว่า

เพราะคน Gen X ถูกฝึกมาแบบนั้นต่างจากคน Gen Y ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม ระดมความเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อแม่นัก หวังจะทำงานได้เงินเดือนสูงๆแต่ไม่อยากไต่เต้าจากการทำงานข้างล่างขึ้นไป

Gen Y มีภาพลักษณ์เป็นตัวขับเคลื่อน

Gen Yคาดหวังในการทำงานสูง ต้องการคำชม การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (Work life balance) มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ

กลุ่ม Gen Y ต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work life balance)  มักจัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน

หลังเลิกงานอาจไปทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นฟิตเนส พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน

นอกจานี้ยังเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่

ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน

Gen Y ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน เช่น สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทำงานได้ หรือทำงานจากที่บ้านหรือที่อื่นๆ และเชื่อว่าการวัดประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงที่ใช้ทำงาน แต่อยู่ที่ผลงานที่ได้มากกว่า

ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกฝังความเคยชินกับการทำงานหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว


การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับคน Gen Y

สนับสนุนให้ทำงานเป็นทีม

Gen Y ชอบการทำงานเป็นทีม เพราะชอบที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนมากกว่าการทำงานแบบเดี่ยวๆ

ผู้บริหารจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ Gen Y มีส่วนร่วมในการแสดงออก สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

จัดเงื่อนไขการทำงานให้ยืดหยุ่น ประเมินความสำเร็จที่ผลงานมากกว่าอายุงาน

Gen Y ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ชอบที่จะถูกบังคับ การมีกฏระเบียบที่เข้มงวดมากเกินไปจะส่งผลต่อความอยากทำงานของคน Gen Y ด้วย

จึงควรกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของงาน พร้อมกับมีระบบการวัดผลสำเร็จได้เร็ว เชื่อมโยงกับผลตอบแทนได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ให้อิสระทางความคิดในการทำงานโดยไม่ยึดติดกับแบบแผนขั้นตอนการทำงานมากนัก จะทำให้พวกเขาทำผลงานออกมาได้ดีและมีความสุขในการทำงาน

มีข้อมูลชัดเจนในหน้าที่และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจาก Gen Y ต้องการทำงานที่ชื่นชอบและตรงตามความหวังที่วางไว้ในอนาคต หากเริ่มงานแล้วหน้าที่ไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก จะเริ่มรู้สึกว่าไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางที่อยากไปและไม่อยากทำงานต่อไป

ดังนั้นองค์กรจึงควรกำหนดความชัดเจนในหน้าที่ และมอบหมายงานให้ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่ต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เห็นความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ

เปิดโอกาสให้ทำงานที่ท้าทาย

เนื่องจาก Gen Y มองหาความท้าท้าย ต้องการพื้นที่ที่จะแสดงฝีมือเพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเอง การไว้ใจมอบภารกิจใหม่ๆให้รับผิดชอบเสมือนเป็นคำชมอย่างหนึ่ง

จึงควรให้พวกเขาทำงานในส่วนที่มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีอิสระในการคิดและลงมือปฏิบัติจริง เปิดโกาสให้แสดงออกภายใต้กรอบกติกาขององค์กร


ตัวอย่างบุคคล Gen Y ที่มีชื่อเสียง

Reference: www.onthisday.com


Reference:

  • wikipedia
  • www.onthisday.com
  • Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace, AMA Publications, New York.
  • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  • การแบ่งคนเป็น Generations มาจากไหน? ทำไมต้องนิยามจากช่วงอายุ? thematter.co
  • วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 ฉบับที่ 2
  • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  • จุฬาลงกรณ์ปริทรรศปีที่ 31 ฉบับที่ 121

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย...

admin
ทักษะในศตวรรษที่ 21

12 เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ "การตั้งเป้าหมาย" เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์...

admin
การตั้งเป้าหมายในชีวิต goal setting

100 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง สร้างกำลังใจให้ชีวิต

กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ...

admin
คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่น่ารู้

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้...

admin
ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form