คน gen z

เจาะลึก Gen Z เคล็ดลับทำงานกับคน Gen Z ยังไงให้เวิร์ค

Gen Z คือใคร?

Gen Z หรือ Generation Z คือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1997-2012 หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 12-24 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียนครอบคลุมไปจนถึงคนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและกำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

คน Gen Z เป็นคนที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก พวกเขาจะหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการจากอินเทอร์เน็ต

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ Gen Z จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านนิตยสาร ดูทีวี หรือฟังวิทยุเหมือนคนสมัยก่อน

และใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการสื่อสารทางออนไลน์ได้ง่ายกว่าและเร็วที่สุด Gen Z จึงเป็นเจนเนอเรชั่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์ก็ว่าได้

นอกจากการค้นหาสิ่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตแล้ว การใช้ Social Media ก็เป็นส่วนหลักๆในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยเหมือนกัน

สื่อ Social Media ที่ Gen Z นิยมจะเป็นแบบภาพหรือวิดีโอมากกว่าแบบอ่าน Blog เหมือนสมัยก่อน อย่างเช่น Youtube, Instagram และ Snapchat ซึ่งนิยมมากกว่าการใช้ Facebook เพราะต้องการอะไรที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

Gen Z ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ คนกลุ่มนี้มักเลือกทำในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในคราวเดียวกัน


ลักษณะนิสัยของคนยุค Gen Z

รักความเป็นอิสระ มีความมั่นใจในตัวเองสูง

Gen Z ชอบความเป็นอิสระ มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าที่จะแสดงออก อยากรู้อยากเห็น มักมีคำถามที่ต้องการคำอธิบายถึงหลักการและเหตุผล

ใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย มองความต้องการของตนเป็นใหญ่

เนื่องจากเกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกรอบตัว เคยชินกับการได้สิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว จึงมักมีอารมณ์ใจร้อนและไม่เคยชินกับการรอคอย

เปิดกว้างทางความคิด

เป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิด มีทัศนคติที่ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ไม่แบ่งแยกเพศชายหญิง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ยึดถือความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ

มีลักษณะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่ละทิ้งความเชื่อเดินของตนเอง ทั้งยอมรับความรักหว่างเพศเดียวกันด้วย

ติดโลกออนไลน์ ใช้ชีวิตกับอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก

Gen Z เกิดในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีความหลากหลาย ชีวิตมีความสะดวกสบายและสามารถใช้เทคโนโลยีในสื่อสารโต้ตอบในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

จึงมองว่าเทคโนโลยีเป็นเพื่อนและเป็นเครื่องมือในการช่วยแสดงออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเข้าสังคม

นอกจากนี้ยังใช้อินเตอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสาร เมื่อต้องการอยากรู้อะไรก็ค้นหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ตได้ง่าย จึงมีพฤติกรรมติดโลกออนไลน์และใช้อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีความตระหนักและให้ความสำคัญมากกับเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น


การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับคน Gen Z

ปรับตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการทำงาน

เนื่องจากพฤติกรรมของ Gen Z ที่เคยชินกับโลกออนไลน์ องค์กรควรปรับตัวให้เครื่องมือออนไลน์กับการทำงานมากขึ้น เช่น มีระบบประชุมออนไลน์ ระบบบริหารจัดการบุคคล ระบบฐานข้อมูลในการทำงานร่วมกัน

สร้างปฏิสัมพันธ์และรับฟังความเห็น Gen Z

ควรรับฟังความเห็นในสิ่งที่นำเสนอ เปิดใจยอมรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทีมเวิร์ก

เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

ส่งเสริมให้คน Gen Z ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่


ตัวอย่างบุคคล Gen Z ที่มีชื่อเสียง

Reference:

  • wikipedia
  • www.onthisday.com
  • Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace, AMA Publications, New York.
  • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  • การแบ่งคนเป็น Generations มาจากไหน? ทำไมต้องนิยามจากช่วงอายุ? thematter.co
  • วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 ฉบับที่ 2
  • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  • จุฬาลงกรณ์ปริทรรศปีที่ 31 ฉบับที่ 121

บทความอื่นๆ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
crosschevron-downchevron-leftchevron-right