คน gen z

เจาะลึก Gen Z เคล็ดลับทำงานกับคน Gen Z ยังไงให้เวิร์ค

Gen Z คือใคร?

Gen Z หรือ Generation Z คือคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1997-2012 หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 12-24 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียนครอบคลุมไปจนถึงคนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและกำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

คน Gen Z เป็นคนที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก พวกเขาจะหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการจากอินเทอร์เน็ต

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ Gen Z จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านนิตยสาร ดูทีวี หรือฟังวิทยุเหมือนคนสมัยก่อน

และใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการสื่อสารทางออนไลน์ได้ง่ายกว่าและเร็วที่สุด Gen Z จึงเป็นเจนเนอเรชั่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์ก็ว่าได้

นอกจากการค้นหาสิ่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตแล้ว การใช้ Social Media ก็เป็นส่วนหลักๆในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยเหมือนกัน

สื่อ Social Media ที่ Gen Z นิยมจะเป็นแบบภาพหรือวิดีโอมากกว่าแบบอ่าน Blog เหมือนสมัยก่อน อย่างเช่น Youtube, Instagram และ Snapchat ซึ่งนิยมมากกว่าการใช้ Facebook เพราะต้องการอะไรที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

Gen Z ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ คนกลุ่มนี้มักเลือกทำในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในคราวเดียวกัน


ลักษณะนิสัยของคนยุค Gen Z

รักความเป็นอิสระ มีความมั่นใจในตัวเองสูง

Gen Z ชอบความเป็นอิสระ มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าที่จะแสดงออก อยากรู้อยากเห็น มักมีคำถามที่ต้องการคำอธิบายถึงหลักการและเหตุผล

ใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย มองความต้องการของตนเป็นใหญ่

เนื่องจากเกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกรอบตัว เคยชินกับการได้สิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว จึงมักมีอารมณ์ใจร้อนและไม่เคยชินกับการรอคอย

เปิดกว้างทางความคิด

เป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิด มีทัศนคติที่ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ไม่แบ่งแยกเพศชายหญิง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ยึดถือความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ

มีลักษณะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่ละทิ้งความเชื่อเดินของตนเอง ทั้งยอมรับความรักหว่างเพศเดียวกันด้วย

ติดโลกออนไลน์ ใช้ชีวิตกับอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก

Gen Z เกิดในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีความหลากหลาย ชีวิตมีความสะดวกสบายและสามารถใช้เทคโนโลยีในสื่อสารโต้ตอบในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

จึงมองว่าเทคโนโลยีเป็นเพื่อนและเป็นเครื่องมือในการช่วยแสดงออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเข้าสังคม

นอกจากนี้ยังใช้อินเตอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสาร เมื่อต้องการอยากรู้อะไรก็ค้นหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ตได้ง่าย จึงมีพฤติกรรมติดโลกออนไลน์และใช้อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีความตระหนักและให้ความสำคัญมากกับเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม และต้องการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น


การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับคน Gen Z

ปรับตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการทำงาน

เนื่องจากพฤติกรรมของ Gen Z ที่เคยชินกับโลกออนไลน์ องค์กรควรปรับตัวให้เครื่องมือออนไลน์กับการทำงานมากขึ้น เช่น มีระบบประชุมออนไลน์ ระบบบริหารจัดการบุคคล ระบบฐานข้อมูลในการทำงานร่วมกัน

สร้างปฏิสัมพันธ์และรับฟังความเห็น Gen Z

ควรรับฟังความเห็นในสิ่งที่นำเสนอ เปิดใจยอมรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทีมเวิร์ก

เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ

ส่งเสริมให้คน Gen Z ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่


ตัวอย่างบุคคล Gen Z ที่มีชื่อเสียง

Reference:

  • wikipedia
  • www.onthisday.com
  • Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace, AMA Publications, New York.
  • กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  • การแบ่งคนเป็น Generations มาจากไหน? ทำไมต้องนิยามจากช่วงอายุ? thematter.co
  • วารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 ฉบับที่ 2
  • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  • จุฬาลงกรณ์ปริทรรศปีที่ 31 ฉบับที่ 121

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย...

admin
ทักษะในศตวรรษที่ 21

12 เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ "การตั้งเป้าหมาย" เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์...

admin
การตั้งเป้าหมายในชีวิต goal setting

100 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง สร้างกำลังใจให้ชีวิต

กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ...

admin
คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่น่ารู้

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้...

admin
ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form