Mindfulness at Work for Leader HGST

Mindfulness at Work for Leader (Inspirational Workshop)
สติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข สำหรับผู้นำ

Mindfulness-Based Emotional Intelligence for Leaders

18 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness อยู่การใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรในองค์กร

HGST Leader

ขอบคุณผู้บริหารมืออาชีพและทีม HR ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจในตัวผมและทีมงาน

ขอบคุณ ผู้นำทุกท่านที่เข้าร่วม Workshop นี้อย่างตั้งใจ เปิดใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันด้วยความจริงใจ

ขอให้มีสติและเบิกบานในทำงานในทุกๆวันนะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ปล.ขอขอบคุณ PALAGRIT DREAM TEAM พี่ป๊อป พี่พัช น้องเหมยและน้องจ๋าที่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดทั้งในและนอก Workshop…( Love u all )


ผลงานอบรมอื่นๆ