Portfolio Category: Active Listening

  • Active Listening for Leader พัฒนาทักษะการฟังเชิงรุกสำหรับผู้นำ บริษัท Epson (Thailand) Co.,Ltd

    19/08/2021
    (Virtual Class) Active Listening for Leader - EPSON .. หากเรามีความสุขในกิจที่ทำ รับฟังและใส่ใจกับเพื่อนมนุษย์ตรงหน้า เพื่อนเหล่านั้นก็จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจ และความปรารถนาดีของเรา ผลคือผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สนุก มีความสุขกับการเรียนรู้ และนำไปใช้ต่อยอดได้ คุ้มค่ากับที่ผมเตรียมการสอนด้วยใจ และถ่ายทอดวิชาให้สมกับเป็นศิษย์ที่มีครู :::::::…

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form