Portfolio Category: Deep Listening

 • Mindfulness At Work with EQ บริษัท AIA จำกัด

  23/05/2023
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…
 • Deep Listening for Teamwork & Collaboration บริษัท About Grass จำกัด

  24/06/2020
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…
 • Deep Listening for success บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค (AIS)

  20/03/2020
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…
 • Deep Listening at TB-CERT

  26/06/2019
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…
 • Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง โครงการเนกขัมบารมี พยาบาลจบใหม่ 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  20/07/2018
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…
 • Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

  25/05/2018
  Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep…

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form