Portfolio Category: Facilitator

 • Leader as Facilitator – HRD Club at Sivatel Bangkok Hotel

  25/09/2018
  กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับผู้นำยุคใหม่ HRD Club ผู้นำยุคใหม่ ในวิถีผู้นำแบบฟา “Facilitator”ให้คุณค่ากับความเท่าเทียมรับฟังและให้คุณค่ากับทุกเสียงมุ่งเน้นที่กระบวนการในการบ่มเพาะ “ผู้คน” ใส่ใจในผลของงานแต่ไม่ละเลยความรู้สึกของคนในทีม“มีสติ” อยู่กับคนตรงหน้า สิ่งตรงหน้า ปัจจุบันตรงหน้าการสื่อสารที่ได้ทั้งคนได้ทั้งงาน มีเสียง Check-Out จากหนึ่งในผู้บริหารที่สะท้อนหลังจบ Class ที่ผ่านมามุ่งแต่ผลลัพธ์ของงานอย่างเดียวต่อจากนี้ เป็น “Commitment”ในชีวิต ที่จะใส่ใจและห่วงใยคุณภาพชีวิตของทีมงานและพนักงานมากขึ้น ผมรู้สึกชื่นชมและอดรู้สึกดีใจแทนทีมงานของผู้บริหารท่านนั้นมากครับ…
 • Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

  06/06/2018
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริม พัฒนาจากคุณสมบัติภายในของมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนไปสู่การส่งมอบวิชาความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาในอนาคต การอบรมในครั้งนี้ผมได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นพิเศษ โดยผสมผสาน Motivation Skill กับ Facilitator Skill…
 • Facilitator วิทยากรกระบวนการ “องค์กรที่มีชีวิต” จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3

  27/05/2018
  ภาพแห่งความประทับใจของกัลยาณมิตร ที่มาพบเจอกันเพื่อร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ “องค์กรที่มีชีวิต”จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3 “Living Organization” ..เพราะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว องค์กรจะมีชีวิตชีวาได้ จึงต้องอาศัยมนุษย์ที่มีหัวใจที่งดงาม และเบิกบาน เมื่อเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้เดินทางมาพบเจอกันบนเส้นทางของการขัดเกลาตนเองจากภายใน ในพื้นที่ของการฝึกฝนเพื่อการเป็นฟา ด้วยหัวใจด้วยกันนานนับเดือน จึงก่อให้เกิดความผูกพัน สนับสนุนและต่างช่วยเหลือโอบอุ้มซึ่งกันและกันเมื่อพลาดพลั้ง หากจะบอกว่าชาวจิตแห่งฟาเหล่านี้ต่างสนับสนุนกันดั่งญาติพี่น้องก็คงไม่เกินเลยไปนัก ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างสังฆะแห่งการเรียนรู้ด้วยจิตของการเป็นผู้ให้ ขอขอบคุณไมตรีจิตที่มอบให้ ขอขอบคุณความไว้วางใจที่มีให้แก่กัน…

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form