Portfolio Category: Growth Mindset

 • Growth Mindset Awareness to Change มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  02/06/2023
  ตระหนักรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เสริมแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองด้วยทักษะ Softskills สำหรับนักบัญชี จากทัศนคติแห่งการเติบโต หลักสูตรออกแบบและสร้างสรรค์พิเศษสำหรับนักบัญชี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณความไว้วางใจจากผู้บริหารส่วนงานบัญชีและผู้เข้าร่วมทุกท่าน จากมหาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์และ ทีม Palagrit มีส่วนในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการพัฒนาตนเองในทักษะ Softskills ด้วย Growth MIndset
 • Growth Mindset & Team Engagement Programs บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย)

  24/12/2022
  ❤️ Tailor Made โปรแกรมออกแบบและสร้างสรรค์พิเศษสำหรับหน่วยงานเฉพาะขององค์กร พร้อมการติดตามผลด้วยกระบวนการ Team Coaching ขอขอบคุณความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากคณะผู้บริหารและบริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัดที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์และ ทีม Palagrit มีส่วนในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Growth MIndset และ…
 • Go Together, Growth Together Inspirational Workshop at TB-Cert

  05/11/2022
  Workshop พิเศษที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับสมาชิก TB-CERT ที่มาจากจากทุกธนาคารในไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ในSpecial Workshop “Understanding for Growth Together” ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหาร Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) ที่ให้ อ.ริว…
 • Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

  15/07/2022
  Onsite Workshop :: Growth Mindset & Resilience At Work Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้คณาจารย์สามารถใช้…
 • หลักสูตร Growth Mindset Empowering YOU to be The Leader of Your Life

  Growth Mindset : Empowering YOU to be the Leader of Your Life มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  10/07/2022
  สร้างการตระหนักรู้ และพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จในการเรียนและชีวิต ด้วย GrowthMindset สำหรับนักศึกษาพยาบาล ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับนักศึกษาพยาบาลสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณ อ.มัลลิกา และคณาจารย์ จากสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้ความไว้วางใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่านขอบคุณน้อง Jah Thadsamon ผู้ช่วยประสานงานการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
 • Awareness to Change Growth Mindset for Leader บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  06/07/2022
  หลักสูตร Awareness to Change Growth Mindset for Leader ตระหนักรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยตนเองสำหรับผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและบริษัท Dainichi Colors (Thailand)​ Ltd., ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์และ ทีม Palagrit มีส่วนในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา…
 • Awareness to Change Growth Mindset for Leader มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  23/06/2022
  หลักสูตร Awareness to Change Growth Mindset for Leaderตระหนักรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยตนเอง สำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และคณาจารย์​ ในหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​(Mini KU - M รุ่นที่ 5)​ ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ ที่ให้…
 • Powerful Human Development with Growth Mindset บริษัท คิวเอส รีเทล

  22/06/2022
  หลักสูตร Powerful Human Development with Growth Mindset บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) พัฒนาตนเองให้สำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย Growth Mindset Workshop พิเศษที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรทุกคน ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและ…
 • Growth Mindset Awareness to Change เอ็กโก กรุ๊ป -EGCO รุ่นที่ 5

  13/06/2022
  ตระหนักรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยตนเอง สำหรับระดับผู้บริหารและพนักงานองค์กรทุกคน ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์และ ทีม Palagrit มีส่วนในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Growth Mindset ให้กับผู้นำและบุคลากรขององค์กร อย่างต่อเนื่องทั้ง…
 • Growth Mindset Awareness to Change เอ็กโก กรุ๊ป -EGCO รุ่นที่ 4

  08/06/2022
  ตระหนักรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยตนเอง สำหรับระดับผู้บริหารและพนักงานองค์กรทุกคน ขอขอบคุณความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์และ ทีม Palagrit มีส่วนในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Growth Mindset ให้กับผู้นำและบุคลากรขององค์กร อย่างต่อเนื่องทั้ง…

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form