Portfolio Category: Teamwork

 • Teamwork โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  23/03/2023
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • One Team One Heart บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์

  15/03/2023
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Team Engagement Activity for Team Collaboration Workshop บริษัท โรยัล คานิน จำกัด

  10/02/2023
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Go Together, Growth Together Inspirational Workshop at TB-Cert

  05/11/2022
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Team Engagement Activity for Teamwork บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัด

  06/06/2022
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Communication With EQ -Hitachi Sunway (Virtual Class)

  28/09/2021
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 , Cigna

  07/03/2020
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Communication With EQ – Chubb Insurance Co. (PLC)

  19/11/2019
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Deep Listening at TB-CERT

  26/06/2019
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร
 • Advanced Communication and Feedback with EQ – Thai Union Group

  17/07/2018
  การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม สิ่งที่จะได้จาก หลักสูตร Teamwork คือ ได้ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เกิดความไว้วางใจ เกิดความผูกพันความเชื่อใจในการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายองค์กร

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form