หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group p1

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership สุดยอดผู้นำ สู่การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK GROUP วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ...

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ p1

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT p1

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2 p1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2

บรรยาการความสุข สนุกในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 2 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวัน ใช้ศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Page 1 of 10 1 2 10

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular