หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT) วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น จากที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักผู้บริหารจากแบงค์และเครือข่ายต่างๆในงานครั้งนี้ได้พบว่า หน่วยงานของ TB-CERT นั้น มีการพัฒนาบุคลากรและความรู้ต่างๆ ด้าน Cyber security อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้กับกลุ่มสมาชิก ร่วมกับการสนับสนุนจากแบงค์ชาติ (BOT) เพื่อช่วยเตรียมระบบความปลอดภัยในภาคการเงินและธนาคารของประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับภัยจากโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สุดยอดมากครับ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนทักษะ Soft Skill ให้แก่องค์กรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติอย่าง TB-CERT นะครับ

ขอขอบคุณ ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารที่ ให้ความไว้วางใจ ขอขอบคุณทีมงาน TB-CERT มืออาชีพจากสมาคมธนาคารไทย ขอขอบคุณพี่สาวที่น่ารัก พี่ติ๊ดที่ช่วยแนะนำให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์งานดีๆให้กับองค์กรที่มีความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber ระดับประเทศ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เปิดใจเรียนรู้ร่วมกันตลอด Workshop ประทับใจและชื่นชมมากๆครับ

ชื่อลูกค้า : Thailand Banking Sector CERT
27/06/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right