หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

การถ่ายทอดความคิดและข้อมูลลงบนกระดาษทั้งหมด ด้วยรูปแบบการจดบันทึกที่ทรงประสิทธิภาพ Mind Map จะช่วยให้เข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองและผู้อื่น มองเห็นภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมด เห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและกันอย่างเป็นระบบ พัฒนาพลังของการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสังเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีความสุข และเสียงหัวเราะ ความสุข สนุก ผ่อนคลาย ทำให้คิดได้อย่างลื่นไหล เรียนรู้ได้ดี คิดคล่อง เข้าใจภาพตรงกัน แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณ คุณโรสสำหรับการ Support ที่ดีมากตลอดคลาสนะครับ ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขอให้มีความสุข สนุก สร้างสรรค์กับการใช้ Mind Map ครับ

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
27/06/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right