อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3

หลักสูตร อบรม Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นระบบมากที่สุด ช่วยให้ถ่ายทอดและเรียบเรียงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก

ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นขั้นเป็นตอน

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นความสร้างสรรค์ในระดับบุคคลและกลุ่ม สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ ขอขอบคุณคุณลูกคลื่นจาก Learning Hub Thailand ที่ไว้วางใจให้มาถ่ายทอด Mind map ให้กับคุณลูกค้าที่น่ารัก

ขอขอบคุณคุณพิมจาก LHMH และคุณแอม และน้องแฟ้ม จาก LHT ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับ

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุข สนุกกับการอบรมหลักสูตร Mind map แล้วพบกันวัน follow up นะครับ

ชื่อลูกค้า : LHMH
23/06/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right