Mind Map

Effective Mind Map for Cross-Functional at APC

บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

วันนี้มาร่วมสร้างสรรค์ “Mind map Culture”ให้กับชาว APC ครับ

Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารความคิดและมอบหมายงาน อธิบายกระบวนการทำงานให้ต่างแผนกเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันจนเกิดการทำงานร่วมกันทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ขอขอบคุณ บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ
ขอขอบคุณคุณต่อและพี่ตุ๊กที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับ
ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ

ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ขอให้มีความสุข สนุกกับการอบรม หลักสูตร Mind map กันนะครับ

อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form