Mindfulness

The Power of Mindfulness สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก

Workshop “พลังชีวิต และพลังสติที่เข้มแข็ง”
The Power of Mindfulness

Workshopสำหรับสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะที่ดีในชีวิตและการทำงาน (Wellbeing) ด้วยการฝึกสติให้กับสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก

ขอขอบคุณ ท่านนายกปราณี วิทยเมธ และ สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก ที่ให้เกียรติเชิญ อ.ริว อชิระวิชญ์ บรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์​ส่วนตัวในการบ่มเพาะ ✨”พลังชีวิต กับพลังสติที่เข้มแข็ง”✨ กับสมาชิกทุกท่าน

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form