Collaboration, Teamwork

Teamwork โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

✨หลักสูตร Teamwork &​ Collaboration
เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข

✨Workshop ออกแบบพิเศษให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น ม.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

🙏ขอขอบคุณ​ความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารและอาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับค.ร่วมมือในการจัด Workshop พิเศษสุดท้ายเป็นของขวัญให้น้องๆ เพื่อนเตรียมค.พร้อมเรื่องทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีค.สุข ก่อนเข้ามหาลัย

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook Gallery

โปรดติดตามข้อมูลอัพเดทเร็วๆนี้