Mind Map

เทคนิคการใช้ MindMap®️ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

( Virtual Class ) What Happened to My Mind บอกความนัยผ่าน MindMap®️

ได้รับเกียรติเชิญบรรยายเทคนิคการใช้ MindMap®️ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ในโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564 “พุธแรกแย้ม” ในหัวข้อ What Happened to My Mind บอกความนัยผ่าน MindMap®️

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตแพทย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนรู้ การคิด การสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถจัดลำกับความสำคัญและมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

ผู้เรียนนักศึกษาแพทย์บอกว่าวันนี้สนุก ได้เข้าใจที่มาที่ไปของ MindMap ได้เข้าใจเทคนิควิธีประยุกต์ใช้ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน น่ารักมากๆ ครับ ผมเองก็รู้สึกปลื้มใจ

ขอบคุณศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำหรับความไว้วางผมและบริษัท Palagrit Consultant ด้วยนะครับ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form