Mind Map

Mind Map กับการสืบสวนด้วยกระดาษแผ่นเดียว กองบังคับการปราบปราม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การสอบสวนทางดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักสืบ โดยกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ คิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น สามารถเก็บรายละเอียดที่ตกหล่นและต่อยอดไอเดียจากแหล่งข้อมูลเดิมหรือไอเดียของผู้อื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดึงศักยภาพความคิด ความถนัดและจุดแข็งของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเสมอมาครับ ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและเต็มที่และสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานเพื่อประเทศชาติของกองบังคับการปราบปรามง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุข สนุกกับการเรียน หลักสูตร Mind map กันนะครับ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form