อบรม Effective Mind Map for Cross-Functional รุ่นที่ 2 at APC

Effective Mind Map for Cross-Functional รุ่นที่ 2 at APC วันที่ 23 มีนาคม 2562 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างสรรค์ “Mind map Culture” ให้กับชาว APC ครับ APC ในฝันของทุกคนจะเป็นอย่างไร วันนี้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมออกแบบสร้างสรรค์ Mind map ที่เป็น "องค์กรในฝัน" ของทุกคน Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก Mind map ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารกันในและระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและกันตั้งแต่กระบวนการและรายละเอียดของการคิดด้วยการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านรูปภาพ Visual Mind map ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารความคิดและมอบหมายงาน อธิบายกระบวนการทำงานให้ต่างแผนกเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันจนเกิดการทำงานร่วมกันทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด . .

ขอขอบคุณ บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ ขอขอบคุณผู้บริหาร พี่โจ้ พี่กมล พี่ชีพ และพี่เบิ้ม ที่ให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบให้บุคลากรในองค์กรใช้ Mind map เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอขอบคุณคุณต่อและพี่ตุ๊กที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับ ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุขกับการอบรม หลักสูตร Mind map กันนะครับ อ.ริว อชิระวิชญ์

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด
17/06/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right