Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 2 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

บรรยาการความสุข สนุกในการเรียนรู้ร่วมกันของชาว LHMH รุ่น 2 มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ ผู้เรียนท่านนึงบอกจากเมื่อก่อนไม่กล้าวาดรูปเลย กลัวไม่สวย ตอนนี้สนุกและกล้าวาดรูปมากขึ้นเยอะเลย

การทำซ้ำๆจะทำให้ผู้เรียนมั่นใจและมีอิสระในการคิดและเปลี่ยนคำเป็นภาพมากขึ้น ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงการเขียน Mind Map ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ศักยภาพสมองให้คิดได้เร็วขึ้นสื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็น ทำงานเป็นทีมร่วมกัน อย่างสนุกสนาน ต่อยอดความคิดจากเพื่อนๆได้ ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทีมผู้จัดกระซิบบอกมาว่า สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก Mind Map เป็นประโยขน์มากๆโดยเฉพาะกับทีม Sale นำไปใช้ต่อยอดประสานงาน สื่อสารได้กระชับ ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น พอได้ฟังแบบนี้แล้วผมยิ้มแก้มปริเลยครับ

ขอบคุณคุณพิม LHMH ที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณคุณลูกคลื่น และน้องแฟ้ม จาก Learning Hub Thailand สำหรับการสนับสนุนและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีคลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณผู้เข้าอบทุกท่านที่สนุกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขอให้ใช้ Mind map อย่างมีความสุขและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีสีสันมากขึ้นนะครับ

ชื่อลูกค้า : LHMH
23/06/2019
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right