Mind Map

Fundamental Mind Map LHMH รุ่นที่ 1

Mind Map เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการใช้สมองทั้งสองซีก ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวม แล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสื่อสารความคิดและมอบหมายงาน อธิบายกระบวนการทำงานให้ต่างแผนกเข้าใจและเห็นภาพเดียวกัน จนเกิดการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ขอขอบคุณ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจครับ

ขอขอบคุณคุณลูกคลื่นจาก Learning Hub Thailand ที่ไว้วางใจให้มาถ่ายทอด Mind map ให้กับคุณลูกค้าที่น่ารัก

ขอขอบคุณคุณพิมจาก LHMH และคุณแอม น้องแฟ้มจาก Learning Hub Thailand ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีตลอดคลาสครับ

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ ดีใจที่มี Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ขอให้มีความสุข สนุกกับการอบรมหลักสูตร Mind map แล้วพบกันวัน follow up นะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form