อบรม Mind map สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ร่วมกับท่าน อจ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ หลักสูตร อบรม Mind map สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้เข้าอบรม 30 ท่าน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) หลักสูตร Mind map จัดระบบความคิด ช่วยในการจับประเด็น การทำงานร่วมกันเป็นทีม กระตุ้นคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการนำเสนออย่างสั้น กระชับ ตรงประเด็น ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ทำให้สนุก และมีความสุขตลอดการเรียนรู้ 

ชื่อลูกค้า : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13/06/2018
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right